Musik och nöje
Konsert i Pörtom kyrka kl. 18.00 Konsert med Pörtomkören m.fl. kl. 18.00 Konsert i Pörtom kyrka med bl.a. Pörtomkören, dir. Gerd Lindén. Kollekt för en högtalare till digitalorgeln.
Närmaste tidpunkt:
Söndag 29.3.2020 kl. 18:00
Övriga tidpunkter:
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:
Närpes församling
Kyrktåget 2A4
64200 Närpes
Telefon: 0407117683
E-post: narpesforsamling@evl.fi
Plats för evenemanget:
Pörtom kyrka
Pörtom kyrka
Musik och nöje
Konsert i Pörtom kyrka kl. 18.00 Konsert med Pörtomkören m.fl. kl. 18.00 Konsert i Pörtom kyrka med bl.a. Pörtomkören, dir. Gerd Lindén. Kollekt för en högtalare till digitalorgeln.
Närmaste tidpunkt:
Söndag 29.3.2020 kl. 18:00
Övriga tidpunkter:
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:
Närpes församling
Kyrktåget 2A4
64200 Närpes
Telefon: 0407117683
E-post: narpesforsamling@evl.fi
Plats för evenemanget:
Pörtom kyrka
Pörtom kyrka
Musik och nöje
Konsert i Pörtom kyrka kl. 18.00 Konsert med Pörtomkören m.fl. kl. 18.00 Konsert i Pörtom kyrka med bl.a. Pörtomkören, dir. Gerd Lindén. Kollekt för en högtalare till digitalorgeln.
Närmaste tidpunkt:
Söndag 29.3.2020 kl. 18:00
Övriga tidpunkter:
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:
Närpes församling
Kyrktåget 2A4
64200 Närpes
Telefon: 0407117683
E-post: narpesforsamling@evl.fi
Plats för evenemanget:
Pörtom kyrka
Pörtom kyrka
Anmäl evenemanget som osakligt