Seminarier, föreläsningar och möten
Mellanöstern efter islamiska staten 009809 Kan Irak och andra länder bygga en framtid baserad på jämlikt medborgarskap oberoende av etnicitet och religion? Svante Lundgren är forskare vid Centrum för Mellanösternstudier vid Lunds universitet. Han berättar om de senaste årens politiska omvälvningar i Mellanöstern och spånar vartåt regionen kan vara på väg. Har sekterismen kommit till vägs ände? Kan Irak och andra länder bygga en framtid baserad på jämlikt medborgarskap oberoende av etnicitet och religion? Föreläsningen förklarar varför det ser ut som det ser ut, varför folk har varit tvungna att fly därifrån. Föreläsningen klargör också vad de som flytt därifrån har med sig i bagaget när de kommer till andra länder.
Närmaste tidpunkt:
Torsdag 23.1.2020 kl. 18:30 - 20:45
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
http://www.opistopalvelut.fi/kristinestad
Prisinformation:
5 €
Arrangör:
Medborgarinstitutet i Kristinestad
Västra långgatan 34 B
64100 Kristinestad
Telefon: 040 776 6530
E-post: ko@krs.fi
Webbplats: http://www.kristinestad.fi/medborgarinstitutet
Plats för evenemanget:
Kulturhuset DUX i Kristinestad
Finland
21
Förhandsanmälningar
Seminarier, föreläsningar och möten
Mellanöstern efter islamiska staten 009809 Kan Irak och andra länder bygga en framtid baserad på jämlikt medborgarskap oberoende av etnicitet och religion? Svante Lundgren är forskare vid Centrum för Mellanösternstudier vid Lunds universitet. Han berättar om de senaste årens politiska omvälvningar i Mellanöstern och spånar vartåt regionen kan vara på väg. Har sekterismen kommit till vägs ände? Kan Irak och andra länder bygga en framtid baserad på jämlikt medborgarskap oberoende av etnicitet och religion? Föreläsningen förklarar varför det ser ut som det ser ut, varför folk har varit tvungna att fly därifrån. Föreläsningen klargör också vad de som flytt därifrån har med sig i bagaget när de kommer till andra länder.
Närmaste tidpunkt:
Torsdag 23.1.2020 kl. 18:30 - 20:45
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
http://www.opistopalvelut.fi/kristinestad
Prisinformation:
5 €
Arrangör:
Medborgarinstitutet i Kristinestad
Västra långgatan 34 B
64100 Kristinestad
Telefon: 040 776 6530
E-post: ko@krs.fi
Webbplats: http://www.kristinestad.fi/medborgarinstitutet
Plats för evenemanget:
Kulturhuset DUX i Kristinestad
Finland
21
Förhandsanmälningar
Seminarier, föreläsningar och möten
Mellanöstern efter islamiska staten 009809 Kan Irak och andra länder bygga en framtid baserad på jämlikt medborgarskap oberoende av etnicitet och religion? Svante Lundgren är forskare vid Centrum för Mellanösternstudier vid Lunds universitet. Han berättar om de senaste årens politiska omvälvningar i Mellanöstern och spånar vartåt regionen kan vara på väg. Har sekterismen kommit till vägs ände? Kan Irak och andra länder bygga en framtid baserad på jämlikt medborgarskap oberoende av etnicitet och religion? Föreläsningen förklarar varför det ser ut som det ser ut, varför folk har varit tvungna att fly därifrån. Föreläsningen klargör också vad de som flytt därifrån har med sig i bagaget när de kommer till andra länder.
Närmaste tidpunkt:
Torsdag 23.1.2020 kl. 18:30 - 20:45
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
http://www.opistopalvelut.fi/kristinestad
Prisinformation:
5 €
Arrangör:
Medborgarinstitutet i Kristinestad
Västra långgatan 34 B
64100 Kristinestad
Telefon: 040 776 6530
E-post: ko@krs.fi
Webbplats: http://www.kristinestad.fi/medborgarinstitutet
Plats för evenemanget:
Kulturhuset DUX i Kristinestad
Finland
21
Förhandsanmälningar
Anmäl evenemanget som osakligt