Seminarier, föreläsningar och möten
Bibelhelg Bibelhelg 6-8.3.2020 Bibelhelgen gästas av pastor Steve Nichols från All Souls Church i London. Programuppläggningen och tidpunkter presenteras senare på församlingens hemsida.
Närmaste tidpunkt:
Fredag 6.3.2020 kl. 0:00
Övriga tidpunkter:
6.3.2020 kl. 0:00
7.3.2020 kl. 0:00
8.3.2020 kl. 0:00
Evenemangets hemsida:
http://www.larsmoforsamling.fi
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:
Larsmo församling
Marieholmsvägen 23
68570 Larsmo
Telefon: 040-8686 950
E-post: larsmo.forsamling@evl.fi
Webbplats: http://www.larsmoforsamling.fi
Plats för evenemanget:
Larsmo församlingshem
Fagernäsvägen 219 Larsmo
Seminarier, föreläsningar och möten
Bibelhelg Bibelhelg 6-8.3.2020 Bibelhelgen gästas av pastor Steve Nichols från All Souls Church i London. Programuppläggningen och tidpunkter presenteras senare på församlingens hemsida.
Närmaste tidpunkt:
Fredag 6.3.2020 kl. 0:00
Övriga tidpunkter:
6.3.2020 kl. 0:00
7.3.2020 kl. 0:00
8.3.2020 kl. 0:00
Evenemangets hemsida:
http://www.larsmoforsamling.fi
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:
Larsmo församling
Marieholmsvägen 23
68570 Larsmo
Telefon: 040-8686 950
E-post: larsmo.forsamling@evl.fi
Webbplats: http://www.larsmoforsamling.fi
Plats för evenemanget:
Larsmo församlingshem
Fagernäsvägen 219 Larsmo
Seminarier, föreläsningar och möten
Bibelhelg Bibelhelg 6-8.3.2020 Bibelhelgen gästas av pastor Steve Nichols från All Souls Church i London. Programuppläggningen och tidpunkter presenteras senare på församlingens hemsida.
Närmaste tidpunkt:
Fredag 6.3.2020 kl. 0:00
Övriga tidpunkter:
6.3.2020 kl. 0:00
7.3.2020 kl. 0:00
8.3.2020 kl. 0:00
Evenemangets hemsida:
http://www.larsmoforsamling.fi
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:
Larsmo församling
Marieholmsvägen 23
68570 Larsmo
Telefon: 040-8686 950
E-post: larsmo.forsamling@evl.fi
Webbplats: http://www.larsmoforsamling.fi
Plats för evenemanget:
Larsmo församlingshem
Fagernäsvägen 219 Larsmo
Anmäl evenemanget som osakligt