Musik och nöje
Fredagsträffen För dig som är dagledig men ännu inte senior Kom ut och umgås en stund! Fredagsträffen arrangeras en gång i månaden och riktar sig till dig som är dagledig men ännu inte senior.
Teman för träffarna ordnas enligt behov och önskemål.
På nästa träff den 15:e november är temat socialskyddsfrågor.

Träffarna hålls i samlingsrummet i Folkhälsanhuset Närpes vid södra ingången med infart från Närpesvägen 16.
Servering: 3€

Fredagsträffen arrangeras inom projektet ilaag - tillsammans i Österbotten. Ett samarbetsprojekt mellan Folkhälsans förbund och Röda Korset Österbottens svenska distrikt. Se www.folkhalsan.fi/ilaag
Närmaste tidpunkt:
Fredag 13.12.2019 kl. 13:00 - 15:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
https://www.folkhalsan.fi/evenemang/evenemang/fredagstraffen-dagtid-i-narpes/
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:
Folkhälsans Förbund
Rådhusgatan 25
65100 Vasa
Telefon: 050-3378138
E-post: osterbotten@folkhalsan.fi
Webbplats: http://www.folkhalsan.fi
Plats för evenemanget:
Närpesvägen 16, 64200 Närpes
Närpesvägen 16
Projektets hemsida
Musik och nöje
Fredagsträffen För dig som är dagledig men ännu inte senior Kom ut och umgås en stund! Fredagsträffen arrangeras en gång i månaden och riktar sig till dig som är dagledig men ännu inte senior. Teman för träffarna ordnas enligt behov och önskemål. På nästa träff den 15:e november är temat socialskyddsfrågor. Träffarna hålls i samlingsrummet i Folkhälsanhuset Närpes vid södra ingången med infart från Närpesvägen 16. Servering: 3€ Fredagsträffen arrangeras inom projektet ilaag - tillsammans i Österbotten. Ett samarbetsprojekt mellan Folkhälsans förbund och Röda Korset Österbottens svenska distrikt. Se www.folkhalsan.fi/ilaag
Närmaste tidpunkt:
Fredag 13.12.2019 kl. 13:00 - 15:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
https://www.folkhalsan.fi/evenemang/evenemang/fredagstraffen-dagtid-i-narpes/
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:
Folkhälsans Förbund
Rådhusgatan 25
65100 Vasa
Telefon: 050-3378138
E-post: osterbotten@folkhalsan.fi
Webbplats: http://www.folkhalsan.fi
Plats för evenemanget:
Närpesvägen 16, 64200 Närpes
Närpesvägen 16
Projektets hemsida
Musik och nöje
Fredagsträffen För dig som är dagledig men ännu inte senior Kom ut och umgås en stund! Fredagsträffen arrangeras en gång i månaden och riktar sig till dig som är dagledig men ännu inte senior. Teman för träffarna ordnas enligt behov och önskemål. På nästa träff den 15:e november är temat socialskyddsfrågor. Träffarna hålls i samlingsrummet i Folkhälsanhuset Närpes vid södra ingången med infart från Närpesvägen 16. Servering: 3€ Fredagsträffen arrangeras inom projektet ilaag - tillsammans i Österbotten. Ett samarbetsprojekt mellan Folkhälsans förbund och Röda Korset Österbottens svenska distrikt. Se www.folkhalsan.fi/ilaag
Närmaste tidpunkt:
Fredag 13.12.2019 kl. 13:00 - 15:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
https://www.folkhalsan.fi/evenemang/evenemang/fredagstraffen-dagtid-i-narpes/
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:
Folkhälsans Förbund
Rådhusgatan 25
65100 Vasa
Telefon: 050-3378138
E-post: osterbotten@folkhalsan.fi
Webbplats: http://www.folkhalsan.fi
Plats för evenemanget:
Närpesvägen 16, 64200 Närpes
Närpesvägen 16
Projektets hemsida
Anmäl evenemanget som osakligt