Idrott och hälsa
Musik och nöje
Övriga evenemang
Teater och dans
ARMAS festival De äldrest fest Under ARMAS-festivalen får åldrandet guldkant och man vill lyfta fram konstnärer, aktörer inom konstområden, konstinrättningar, organisationer inom äldreomsorgen samt aktörer inom kommunsektorn för att göra åldrandets teman synliga genom konsten och aktörerna. Mer än 16 kommuner och organisationer inom äldreomsorgen samt 20 konstaktörer är med i ARMAS-festivalens nätverk. Vasas Kulturtjänster har sammanställt ett program för hela veckan och av evenemangen är största delen gratis. I Vasa ingår i programmet bl.a. allsång, sånguppträdanden med olika körgrupper, hälsomotion, presentation av olika konstnärers arbetspunkter samt teaterföreställningar.

Vasas Kultur- och bibliotekstjänster ordnar den riksomfattande ARMAS festivalen för seniorer i Vasa 7-13.10.2019.
Närmaste tidpunkt:
Söndag 13.10.2019 kl. 9:00 - 21:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
https://www.vaasa.fi/asu-ja-ela/vapaa-aika/kulttuuri/kulttuuripalvelut/kulttuurinen-vanhustyo/
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Bilagor:

Arrangör:

Vasa stads kultur- och bibliotekstjänster
PL 235
65100 Vaasa
E-post: kulttuurikeskus@vaasa.fi
Plats för evenemanget:
Vaasa
Finland
Idrott och hälsa
Musik och nöje
Övriga evenemang
Teater och dans
ARMAS festival De äldrest fest Under ARMAS-festivalen får åldrandet guldkant och man vill lyfta fram konstnärer, aktörer inom konstområden, konstinrättningar, organisationer inom äldreomsorgen samt aktörer inom kommunsektorn för att göra åldrandets teman synliga genom konsten och aktörerna. Mer än 16 kommuner och organisationer inom äldreomsorgen samt 20 konstaktörer är med i ARMAS-festivalens nätverk. Vasas Kulturtjänster har sammanställt ett program för hela veckan och av evenemangen är största delen gratis. I Vasa ingår i programmet bl.a. allsång, sånguppträdanden med olika körgrupper, hälsomotion, presentation av olika konstnärers arbetspunkter samt teaterföreställningar. Vasas Kultur- och bibliotekstjänster ordnar den riksomfattande ARMAS festivalen för seniorer i Vasa 7-13.10.2019.
Närmaste tidpunkt:
Söndag 13.10.2019 kl. 9:00 - 21:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
https://www.vaasa.fi/asu-ja-ela/vapaa-aika/kulttuuri/kulttuuripalvelut/kulttuurinen-vanhustyo/
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Bilagor:

Arrangör:

Vasa stads kultur- och bibliotekstjänster
PL 235
65100 Vaasa
E-post: kulttuurikeskus@vaasa.fi
Plats för evenemanget:
Vaasa
Finland
Idrott och hälsa
Musik och nöje
Övriga evenemang
Teater och dans
ARMAS festival De äldrest fest Under ARMAS-festivalen får åldrandet guldkant och man vill lyfta fram konstnärer, aktörer inom konstområden, konstinrättningar, organisationer inom äldreomsorgen samt aktörer inom kommunsektorn för att göra åldrandets teman synliga genom konsten och aktörerna. Mer än 16 kommuner och organisationer inom äldreomsorgen samt 20 konstaktörer är med i ARMAS-festivalens nätverk. Vasas Kulturtjänster har sammanställt ett program för hela veckan och av evenemangen är största delen gratis. I Vasa ingår i programmet bl.a. allsång, sånguppträdanden med olika körgrupper, hälsomotion, presentation av olika konstnärers arbetspunkter samt teaterföreställningar. Vasas Kultur- och bibliotekstjänster ordnar den riksomfattande ARMAS festivalen för seniorer i Vasa 7-13.10.2019.
Närmaste tidpunkt:
Söndag 13.10.2019 kl. 9:00 - 21:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
https://www.vaasa.fi/asu-ja-ela/vapaa-aika/kulttuuri/kulttuuripalvelut/kulttuurinen-vanhustyo/
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Bilagor:

Arrangör:

Vasa stads kultur- och bibliotekstjänster
PL 235
65100 Vaasa
E-post: kulttuurikeskus@vaasa.fi
Plats för evenemanget:
Vaasa
Finland
Anmäl evenemanget som osakligt