Bildkonst, hantverk & utställningar
Vörå ungdomsorkesters speluniformer Utställning på Vörå ungdomsorkesters speluniformer Vörå ungdomsorkester startade sin verksamhet på 1970-talet. Spelverksamheten slutade 2002. Gun-Maj Långs var den sista ordföranden i föreningen som upphörde i år och hon ställer ut Vörå ungdomsorkesters speluniformer på Vörå huvudbibliotek 1.7-14.8. Välkommen!

Närmaste tidpunkt:
Onsdag 14.8.2019 kl. 12:00 - 19:00
Övriga tidpunkter:
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:
Vörå kommunbibliotek
Härmävägen 8
66600 Vörå
Telefon: 06 382 1686
E-post: bibl.vora@vora.fi
Webbplats: http://www.fredrikabiblioteken.fi
Plats för evenemanget:
Vörå huvudbibliotek
Härmävägen 8
66600 Vörå
Bildkonst, hantverk & utställningar
Vörå ungdomsorkesters speluniformer Utställning på Vörå ungdomsorkesters speluniformer Vörå ungdomsorkester startade sin verksamhet på 1970-talet. Spelverksamheten slutade 2002. Gun-Maj Långs var den sista ordföranden i föreningen som upphörde i år och hon ställer ut Vörå ungdomsorkesters speluniformer på Vörå huvudbibliotek 1.7-14.8. Välkommen!
Närmaste tidpunkt:
Onsdag 14.8.2019 kl. 12:00 - 19:00
Övriga tidpunkter:
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:
Vörå kommunbibliotek
Härmävägen 8
66600 Vörå
Telefon: 06 382 1686
E-post: bibl.vora@vora.fi
Webbplats: http://www.fredrikabiblioteken.fi
Plats för evenemanget:
Vörå huvudbibliotek
Härmävägen 8
66600 Vörå
Bildkonst, hantverk & utställningar
Vörå ungdomsorkesters speluniformer Utställning på Vörå ungdomsorkesters speluniformer Vörå ungdomsorkester startade sin verksamhet på 1970-talet. Spelverksamheten slutade 2002. Gun-Maj Långs var den sista ordföranden i föreningen som upphörde i år och hon ställer ut Vörå ungdomsorkesters speluniformer på Vörå huvudbibliotek 1.7-14.8. Välkommen!
Närmaste tidpunkt:
Onsdag 14.8.2019 kl. 12:00 - 19:00
Övriga tidpunkter:
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:
Vörå kommunbibliotek
Härmävägen 8
66600 Vörå
Telefon: 06 382 1686
E-post: bibl.vora@vora.fi
Webbplats: http://www.fredrikabiblioteken.fi
Plats för evenemanget:
Vörå huvudbibliotek
Härmävägen 8
66600 Vörå
Anmäl evenemanget som osakligt