Barn och familjer
Mångkulturella Familje cafe mångkulturellt familjekafé Vi organiserar ett mångkulturellt familjekafé där föräldrar kan träffa andra föräldrar och barn kan skapa nya vänner.
vad gör vi? Vi erbjuder gratis kaffe och något program.
Närmaste tidpunkt:
Tisdag 13.8.2019 kl. 10:00 - 12:00
Övriga tidpunkter:
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:

Folkhälsan
Storalånggatan 60
65100 Vasa
Plats för evenemanget:
Östanpåvägen 32
68660 Jakobstad
Barn och familjer
Mångkulturella Familje cafe mångkulturellt familjekafé Vi organiserar ett mångkulturellt familjekafé där föräldrar kan träffa andra föräldrar och barn kan skapa nya vänner. vad gör vi? Vi erbjuder gratis kaffe och något program.
Närmaste tidpunkt:
Tisdag 13.8.2019 kl. 10:00 - 12:00
Övriga tidpunkter:
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:

Folkhälsan
Storalånggatan 60
65100 Vasa
Plats för evenemanget:
Östanpåvägen 32
68660 Jakobstad
Barn och familjer
Mångkulturella Familje cafe mångkulturellt familjekafé Vi organiserar ett mångkulturellt familjekafé där föräldrar kan träffa andra föräldrar och barn kan skapa nya vänner. vad gör vi? Vi erbjuder gratis kaffe och något program.
Närmaste tidpunkt:
Tisdag 13.8.2019 kl. 10:00 - 12:00
Övriga tidpunkter:
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:

Folkhälsan
Storalånggatan 60
65100 Vasa
Plats för evenemanget:
Östanpåvägen 32
68660 Jakobstad
Anmäl evenemanget som osakligt