Idrott och hälsa
Museer och utställningar
Byavandring i Hästö 19.5 Historisk vandring runt Hästö by Vi vandrar tillsammans och minns personer, platser och händelser. Guide: Harry Hästö.
Vandringens längd ca 3,5 km. Vi håller en promenadfart som passar alla. Samling kl. 14 på Harry Hästös gårdsplan. Alla intresserade välkomna med!
Närmaste tidpunkt:
Söndag 19.5.2019 kl. 14:00 - 16:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
https://www.facebook.com/H%C3%A4st%C3%B6-byaf%C3%B6rening-1613078539018520/
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:
Hästö byaförening r.f.
Hästö
68500 Kronoby
Plats för evenemanget:
Hästö, Kronoby
Hästövägen 855
Idrott och hälsa
Museer och utställningar
Byavandring i Hästö 19.5 Historisk vandring runt Hästö by Vi vandrar tillsammans och minns personer, platser och händelser. Guide: Harry Hästö. Vandringens längd ca 3,5 km. Vi håller en promenadfart som passar alla. Samling kl. 14 på Harry Hästös gårdsplan. Alla intresserade välkomna med!
Närmaste tidpunkt:
Söndag 19.5.2019 kl. 14:00 - 16:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
https://www.facebook.com/H%C3%A4st%C3%B6-byaf%C3%B6rening-1613078539018520/
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:
Hästö byaförening r.f.
Hästö
68500 Kronoby
Plats för evenemanget:
Hästö, Kronoby
Hästövägen 855
Idrott och hälsa
Museer och utställningar
Byavandring i Hästö 19.5 Historisk vandring runt Hästö by Vi vandrar tillsammans och minns personer, platser och händelser. Guide: Harry Hästö. Vandringens längd ca 3,5 km. Vi håller en promenadfart som passar alla. Samling kl. 14 på Harry Hästös gårdsplan. Alla intresserade välkomna med!
Närmaste tidpunkt:
Söndag 19.5.2019 kl. 14:00 - 16:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
https://www.facebook.com/H%C3%A4st%C3%B6-byaf%C3%B6rening-1613078539018520/
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:
Hästö byaförening r.f.
Hästö
68500 Kronoby
Plats för evenemanget:
Hästö, Kronoby
Hästövägen 855
Anmäl evenemanget som osakligt