Barn och familjer
Övriga evenemang
Välkommen på Voranejdens 4H Skogsdagen Välkommen på Voranejdens 4H Skogsdagen Välkommen på Voranejdens 4H Skogsdagen på Norrvalla

Skogsdagen är en dag för hela familjen där vi tillsammans lär oss om skogen.
Programpunkten är: Plantering av olika slags plantor
plantröjning, olika möjligheter i skogsbruket och skogsdata.

Anmäl dig via
http://voranejden.fs4h.fi/klubbanmalan/
Närmaste tidpunkt:
Lördag 25.5.2019 kl. 10:00 - 14:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
http://voranejden.fs4h.fi/klubbanmalan/
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:

Vörånejdens 4H
Vöråvägen 13
66600 Vörå
Telefon: 050-4346040
E-post: voranejden@fs4h.fi
Webbplats: http://www.voranejden.fs4h.fi
Plats för evenemanget:
Norrvalla
Vörå
Finland
Barn och familjer
Övriga evenemang
Välkommen på Voranejdens 4H Skogsdagen Välkommen på Voranejdens 4H Skogsdagen Välkommen på Voranejdens 4H Skogsdagen på Norrvalla Skogsdagen är en dag för hela familjen där vi tillsammans lär oss om skogen. Programpunkten är: Plantering av olika slags plantor plantröjning, olika möjligheter i skogsbruket och skogsdata. Anmäl dig via http://voranejden.fs4h.fi/klubbanmalan/
Närmaste tidpunkt:
Lördag 25.5.2019 kl. 10:00 - 14:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
http://voranejden.fs4h.fi/klubbanmalan/
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:

Vörånejdens 4H
Vöråvägen 13
66600 Vörå
Telefon: 050-4346040
E-post: voranejden@fs4h.fi
Webbplats: http://www.voranejden.fs4h.fi
Plats för evenemanget:
Norrvalla
Vörå
Finland
Barn och familjer
Övriga evenemang
Välkommen på Voranejdens 4H Skogsdagen Välkommen på Voranejdens 4H Skogsdagen Välkommen på Voranejdens 4H Skogsdagen på Norrvalla Skogsdagen är en dag för hela familjen där vi tillsammans lär oss om skogen. Programpunkten är: Plantering av olika slags plantor plantröjning, olika möjligheter i skogsbruket och skogsdata. Anmäl dig via http://voranejden.fs4h.fi/klubbanmalan/
Närmaste tidpunkt:
Lördag 25.5.2019 kl. 10:00 - 14:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
http://voranejden.fs4h.fi/klubbanmalan/
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:

Vörånejdens 4H
Vöråvägen 13
66600 Vörå
Telefon: 050-4346040
E-post: voranejden@fs4h.fi
Webbplats: http://www.voranejden.fs4h.fi
Plats för evenemanget:
Norrvalla
Vörå
Finland
Anmäl evenemanget som osakligt