Övriga evenemang
Barnensdag Tågstrafik för daghem o skolor mm Ring 06-7225180 och beställ tid för ånglokskörning samt saft, bulle eller glass även specialdiet
Närmaste tidpunkt:
Onsdag 22.5.2019 kl. 8:00 - 16:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
http://www.nykarlebyjernvag.webs.com
Prisinformation:
Tågbiljett 5€ med saft o bulle eller glass
Arrangör:

Kovjoki Hembygds o Museiförening r.f. Nykarleby Jernväg
Ångloksvagen 113
66930 Kovjoki
Telefon: 06-7225180
E-post: nykarleby.jernvag@gmail.com
Webbplats: http://www.nykarlebyjernvag.webs.com/
Plats för evenemanget:
Kovjoki Station
Ångloksvägen 113
Övriga evenemang
Barnensdag Tågstrafik för daghem o skolor mm Ring 06-7225180 och beställ tid för ånglokskörning samt saft, bulle eller glass även specialdiet
Närmaste tidpunkt:
Onsdag 22.5.2019 kl. 8:00 - 16:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
http://www.nykarlebyjernvag.webs.com
Prisinformation:
Tågbiljett 5€ med saft o bulle eller glass
Arrangör:

Kovjoki Hembygds o Museiförening r.f. Nykarleby Jernväg
Ångloksvagen 113
66930 Kovjoki
Telefon: 06-7225180
E-post: nykarleby.jernvag@gmail.com
Webbplats: http://www.nykarlebyjernvag.webs.com/
Plats för evenemanget:
Kovjoki Station
Ångloksvägen 113
Övriga evenemang
Barnensdag Tågstrafik för daghem o skolor mm Ring 06-7225180 och beställ tid för ånglokskörning samt saft, bulle eller glass även specialdiet
Närmaste tidpunkt:
Onsdag 22.5.2019 kl. 8:00 - 16:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
http://www.nykarlebyjernvag.webs.com
Prisinformation:
Tågbiljett 5€ med saft o bulle eller glass
Arrangör:

Kovjoki Hembygds o Museiförening r.f. Nykarleby Jernväg
Ångloksvagen 113
66930 Kovjoki
Telefon: 06-7225180
E-post: nykarleby.jernvag@gmail.com
Webbplats: http://www.nykarlebyjernvag.webs.com/
Plats för evenemanget:
Kovjoki Station
Ångloksvägen 113
Anmäl evenemanget som osakligt