Barn och familjer
Idrott och hälsa
Sommarläger i Korsholm 3-28.6 Kom med på våra hel-och halvdagssommarläger runtom i Korsholm i juni! Vi erbjuder många olika typer av program, bland annat lek, spel, naturskola, simning och små utflykter. Programmet kan variera lite på de olika platserna, men vi strävar efter att vara utomhus så mycket som möjligt. I lägerpriset ingår mellanmål, material, utrymmen, utomstående aktörer och eventuell transport. Närmare information om program skickas ut till alla anmälda när lägren närmar sig.

Tidpunkt och plats:
Vecka 23 (3–7.6) Karperö UF Strandlid, Karperövägen 526, Karperö (anmälning senast 26.5).
Vecka 24 (10–14.6) UF Havsbandet, Sommarösundvägen 335, Södra Vallgrund skola (anmälning senast 26.5)
Vecka 25 (17–20.6) ,Solf skola, Solfvägen 204, Solf (anmälning senast 9.6).
Vecka 26 (24–28.6.2019) Kvevlax sportstuga, Koskövägen 76, Kvevlax (anmälning senast 9.6).

Heldagsläger:
Program hålls mellan kl. 09-15.
Målgrupp: födda 2008-2011 (Åk 1-4).
Anmälning: via länken https://www.korsholm.fi/uppleva/fritidsverksamhet/aktiviteter/sommaraktiviteter/sommarlager-heldag/ .
Minimi 10 och max. 20 deltagare. Anmälningen är bindande.

Halvdagsläger:
Program hålls mellan kl. 12-15.
Målgrupp: födda 2006-2007 (Åk 5-6).
Anmälning: via länken https://www.korsholm.fi/uppleva/fritidsverksamhet/aktiviteter/sommaraktiviteter/sommarlager-halvdag/ .
Minimi 10 och max. 20 deltagare. Anmälningen är bindande.

Instruktörer: B.a. idrottsföreningar, Toughest, Calle Tengman (naturskola) och Frivilliga brandkåren.
Kontaktpersoner: Ungdomsledare Julia Nyback tfn 050 309 8292 och Projektkoordinator Up, Out and Move! Jessica Strandholm tfn 050 517 6662.

Sommarlägren arrangeras inom projektet Up, Out and Move! som finansieras med statsunderstöd som är beviljat ur vinstmedel från tipsbolaget Veikkaus.
Närmaste tidpunkt:
Fredag 28.6.2019 kl. 9:00 - 15:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
https://www.korsholm.fi/uppleva/fritidsverksamhet/aktiviteter/sommaraktiviteter/
Prisinformation:
Heldagsläger: Avgift: 50€ (midsommarveckan, vecka 25; 40€). Halvdagsläger: Avgift: 25€ (midsommarveckan, vecka 25; 20€).
Arrangör:

Korsholms kommun, Fritid och kultur
Centrumvägen 4
65610 Korsholm
Webbplats: http://www.korsholm.fi/uppleva
Plats för evenemanget:
Korsholm
Finland
Barn och familjer
Idrott och hälsa
Sommarläger i Korsholm 3-28.6 Kom med på våra hel-och halvdagssommarläger runtom i Korsholm i juni! Vi erbjuder många olika typer av program, bland annat lek, spel, naturskola, simning och små utflykter. Programmet kan variera lite på de olika platserna, men vi strävar efter att vara utomhus så mycket som möjligt. I lägerpriset ingår mellanmål, material, utrymmen, utomstående aktörer och eventuell transport. Närmare information om program skickas ut till alla anmälda när lägren närmar sig. Tidpunkt och plats: Vecka 23 (3–7.6) Karperö UF Strandlid, Karperövägen 526, Karperö (anmälning senast 26.5). Vecka 24 (10–14.6) UF Havsbandet, Sommarösundvägen 335, Södra Vallgrund skola (anmälning senast 26.5) Vecka 25 (17–20.6) ,Solf skola, Solfvägen 204, Solf (anmälning senast 9.6). Vecka 26 (24–28.6.2019) Kvevlax sportstuga, Koskövägen 76, Kvevlax (anmälning senast 9.6). Heldagsläger: Program hålls mellan kl. 09-15. Målgrupp: födda 2008-2011 (Åk 1-4). Anmälning: via länken https://www.korsholm.fi/uppleva/fritidsverksamhet/aktiviteter/sommaraktiviteter/sommarlager-heldag/ . Minimi 10 och max. 20 deltagare. Anmälningen är bindande. Halvdagsläger: Program hålls mellan kl. 12-15. Målgrupp: födda 2006-2007 (Åk 5-6). Anmälning: via länken https://www.korsholm.fi/uppleva/fritidsverksamhet/aktiviteter/sommaraktiviteter/sommarlager-halvdag/ . Minimi 10 och max. 20 deltagare. Anmälningen är bindande. Instruktörer: B.a. idrottsföreningar, Toughest, Calle Tengman (naturskola) och Frivilliga brandkåren. Kontaktpersoner: Ungdomsledare Julia Nyback tfn 050 309 8292 och Projektkoordinator Up, Out and Move! Jessica Strandholm tfn 050 517 6662. Sommarlägren arrangeras inom projektet Up, Out and Move! som finansieras med statsunderstöd som är beviljat ur vinstmedel från tipsbolaget Veikkaus.
Närmaste tidpunkt:
Fredag 28.6.2019 kl. 9:00 - 15:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
https://www.korsholm.fi/uppleva/fritidsverksamhet/aktiviteter/sommaraktiviteter/
Prisinformation:
Heldagsläger: Avgift: 50€ (midsommarveckan, vecka 25; 40€). Halvdagsläger: Avgift: 25€ (midsommarveckan, vecka 25; 20€).
Arrangör:

Korsholms kommun, Fritid och kultur
Centrumvägen 4
65610 Korsholm
Webbplats: http://www.korsholm.fi/uppleva
Plats för evenemanget:
Korsholm
Finland
Barn och familjer
Idrott och hälsa
Sommarläger i Korsholm 3-28.6 Kom med på våra hel-och halvdagssommarläger runtom i Korsholm i juni! Vi erbjuder många olika typer av program, bland annat lek, spel, naturskola, simning och små utflykter. Programmet kan variera lite på de olika platserna, men vi strävar efter att vara utomhus så mycket som möjligt. I lägerpriset ingår mellanmål, material, utrymmen, utomstående aktörer och eventuell transport. Närmare information om program skickas ut till alla anmälda när lägren närmar sig. Tidpunkt och plats: Vecka 23 (3–7.6) Karperö UF Strandlid, Karperövägen 526, Karperö (anmälning senast 26.5). Vecka 24 (10–14.6) UF Havsbandet, Sommarösundvägen 335, Södra Vallgrund skola (anmälning senast 26.5) Vecka 25 (17–20.6) ,Solf skola, Solfvägen 204, Solf (anmälning senast 9.6). Vecka 26 (24–28.6.2019) Kvevlax sportstuga, Koskövägen 76, Kvevlax (anmälning senast 9.6). Heldagsläger: Program hålls mellan kl. 09-15. Målgrupp: födda 2008-2011 (Åk 1-4). Anmälning: via länken https://www.korsholm.fi/uppleva/fritidsverksamhet/aktiviteter/sommaraktiviteter/sommarlager-heldag/ . Minimi 10 och max. 20 deltagare. Anmälningen är bindande. Halvdagsläger: Program hålls mellan kl. 12-15. Målgrupp: födda 2006-2007 (Åk 5-6). Anmälning: via länken https://www.korsholm.fi/uppleva/fritidsverksamhet/aktiviteter/sommaraktiviteter/sommarlager-halvdag/ . Minimi 10 och max. 20 deltagare. Anmälningen är bindande. Instruktörer: B.a. idrottsföreningar, Toughest, Calle Tengman (naturskola) och Frivilliga brandkåren. Kontaktpersoner: Ungdomsledare Julia Nyback tfn 050 309 8292 och Projektkoordinator Up, Out and Move! Jessica Strandholm tfn 050 517 6662. Sommarlägren arrangeras inom projektet Up, Out and Move! som finansieras med statsunderstöd som är beviljat ur vinstmedel från tipsbolaget Veikkaus.
Närmaste tidpunkt:
Fredag 28.6.2019 kl. 9:00 - 15:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
https://www.korsholm.fi/uppleva/fritidsverksamhet/aktiviteter/sommaraktiviteter/
Prisinformation:
Heldagsläger: Avgift: 50€ (midsommarveckan, vecka 25; 40€). Halvdagsläger: Avgift: 25€ (midsommarveckan, vecka 25; 20€).
Arrangör:

Korsholms kommun, Fritid och kultur
Centrumvägen 4
65610 Korsholm
Webbplats: http://www.korsholm.fi/uppleva
Plats för evenemanget:
Korsholm
Finland
Anmäl evenemanget som osakligt