Bildkonst, hantverk & utställningar
Konstutställning Konstutställning Konstutställning i Ahlholma gården på Pörtom hembygdsmuseum , sommarens konstnär Gull-Britt Åberg
Närmaste tidpunkt:
Onsdag 31.7.2019 kl. 12:00 - 17:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
http//www.portom.hembygd.fi
Prisinformation:
Museibesöks avgift 2 €
Arrangör:
Pörtom hembygdsförening r.f.
Riksväg 8 4720
66270 Pörtom
Telefon: 0505416092
Plats för evenemanget:
Pörtom hembygdsmuseum
Björneborgsvägen 4722
66270 Närpes
Bildkonst, hantverk & utställningar
Konstutställning Konstutställning Konstutställning i Ahlholma gården på Pörtom hembygdsmuseum , sommarens konstnär Gull-Britt Åberg
Närmaste tidpunkt:
Onsdag 31.7.2019 kl. 12:00 - 17:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
http//www.portom.hembygd.fi
Prisinformation:
Museibesöks avgift 2 €
Arrangör:
Pörtom hembygdsförening r.f.
Riksväg 8 4720
66270 Pörtom
Telefon: 0505416092
Plats för evenemanget:
Pörtom hembygdsmuseum
Björneborgsvägen 4722
66270 Närpes
Bildkonst, hantverk & utställningar
Konstutställning Konstutställning Konstutställning i Ahlholma gården på Pörtom hembygdsmuseum , sommarens konstnär Gull-Britt Åberg
Närmaste tidpunkt:
Onsdag 31.7.2019 kl. 12:00 - 17:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
http//www.portom.hembygd.fi
Prisinformation:
Museibesöks avgift 2 €
Arrangör:
Pörtom hembygdsförening r.f.
Riksväg 8 4720
66270 Pörtom
Telefon: 0505416092
Plats för evenemanget:
Pörtom hembygdsmuseum
Björneborgsvägen 4722
66270 Närpes
Anmäl evenemanget som osakligt