Religiösa evenemang
Sensommarmöten i Särkimo 23-24.8 Sensommarmöten med Patrik Hellström Möten med Patrik Hellström (huvudtalare), Kaj Kanto, Husbandet m.fl.
Servering efter varje möte.
Närmaste tidpunkt:
Lördag 24.8.2019 kl. 16:30 - 18:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
http://www.sarkimo-pingstkyrka.fi
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:
Särkimo Pingstkyrka
Bönehusvägen 24
66640 Maxmo
Telefon: +358505969927
E-post: sarkimo.pingstkyrka@netikka.fi
Webbplats: http://www.sarkimo-pingstkyrka.fi
Plats för evenemanget:
Bönehusvägen 24, 66640 Maxmo
Vörå
Finland
Religiösa evenemang
Sensommarmöten i Särkimo 23-24.8 Sensommarmöten med Patrik Hellström Möten med Patrik Hellström (huvudtalare), Kaj Kanto, Husbandet m.fl. Servering efter varje möte.
Närmaste tidpunkt:
Lördag 24.8.2019 kl. 16:30 - 18:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
http://www.sarkimo-pingstkyrka.fi
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:
Särkimo Pingstkyrka
Bönehusvägen 24
66640 Maxmo
Telefon: +358505969927
E-post: sarkimo.pingstkyrka@netikka.fi
Webbplats: http://www.sarkimo-pingstkyrka.fi
Plats för evenemanget:
Bönehusvägen 24, 66640 Maxmo
Vörå
Finland
Religiösa evenemang
Sensommarmöten i Särkimo 23-24.8 Sensommarmöten med Patrik Hellström Möten med Patrik Hellström (huvudtalare), Kaj Kanto, Husbandet m.fl. Servering efter varje möte.
Närmaste tidpunkt:
Lördag 24.8.2019 kl. 16:30 - 18:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
http://www.sarkimo-pingstkyrka.fi
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:
Särkimo Pingstkyrka
Bönehusvägen 24
66640 Maxmo
Telefon: +358505969927
E-post: sarkimo.pingstkyrka@netikka.fi
Webbplats: http://www.sarkimo-pingstkyrka.fi
Plats för evenemanget:
Bönehusvägen 24, 66640 Maxmo
Vörå
Finland
Anmäl evenemanget som osakligt