Övriga evenemang
Car and Bar Car & Bar vid Pörtom UF Utställning av amerikanska och andra intressanta fordon fredagen den 12 juli med start kl 19.00.
Samtidigt är det pubkväll utomhus om vädret tillåter. Gratis inträde för alla.
Närmaste tidpunkt:
Fredag 12.7.2019 kl. 19:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
http://www.portomuf.fi
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:
Pörtom Ungdomsförening
Österlandsvägen 3
66270 Pörtom
Webbplats: http://www.portomuf.fi
Plats för evenemanget:
Pörtom uf
Österlandsvägen 3
pörtom
Övriga evenemang
Car and Bar Car & Bar vid Pörtom UF Utställning av amerikanska och andra intressanta fordon fredagen den 12 juli med start kl 19.00. Samtidigt är det pubkväll utomhus om vädret tillåter. Gratis inträde för alla.
Närmaste tidpunkt:
Fredag 12.7.2019 kl. 19:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
http://www.portomuf.fi
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:
Pörtom Ungdomsförening
Österlandsvägen 3
66270 Pörtom
Webbplats: http://www.portomuf.fi
Plats för evenemanget:
Pörtom uf
Österlandsvägen 3
pörtom
Övriga evenemang
Car and Bar Car & Bar vid Pörtom UF Utställning av amerikanska och andra intressanta fordon fredagen den 12 juli med start kl 19.00. Samtidigt är det pubkväll utomhus om vädret tillåter. Gratis inträde för alla.
Närmaste tidpunkt:
Fredag 12.7.2019 kl. 19:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
http://www.portomuf.fi
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:
Pörtom Ungdomsförening
Österlandsvägen 3
66270 Pörtom
Webbplats: http://www.portomuf.fi
Plats för evenemanget:
Pörtom uf
Österlandsvägen 3
pörtom
Anmäl evenemanget som osakligt