Musik
Religiösa evenemang
Teater
Samtida vittnen - ett påskspel Ett musikaliskt drama om påsken Samtida vittnen är ett sjunget drama som återger den kristna påskberättelsen. Berättare är en kör med solister, vilka ackompanjeras av en orkester. Berättelsen inleds med Getsemanekampen och avslutas med uppståndelsen vid den öppna graven.
Dramat är skrivet och komponerat av Eva Hietanen och Peter Sjöblom. Sjöblom har också arrangerat musiken och fungerar som orkester- och körledare. Som regissör fungerar Frank Berger.
Medverkande: Maximuskören förstärkt med Oravais och Maxmo kyrkokörer, solister är Marja-Lena Södergård, Hannes Sjöblom, Martin Klemets, Michaela Granholm, Thomas Bengs, Emma Wester och Jan Holm.
I orkestern spelar Lars Hjerpe, Mattias Thors, Märta Storsjö, Jonina Häggblom, Mikael Södergård, Sebastian Förström och Hannes Sjöblom, samt Robert Granholm på piano.
Närmaste tidpunkt:
Söndag 21.4.2019 kl. 16:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
https://www.facebook.com/maximuskoren/
Prisinformation:
Inträde gratis, programblad 10 euro.
Arrangör:
Maximuskören
Salmonvägen 21
66640 Maxmo
Telefon: 050 5178761
E-post: lctn2910@gmail.com
Webbplats: https://www.facebook.com/maximuskoren/
Plats för evenemanget:
Maxmo kyrka
Maxmovägen 277
66640 Maxmo
Musik
Religiösa evenemang
Teater
Samtida vittnen - ett påskspel Ett musikaliskt drama om påsken Samtida vittnen är ett sjunget drama som återger den kristna påskberättelsen. Berättare är en kör med solister, vilka ackompanjeras av en orkester. Berättelsen inleds med Getsemanekampen och avslutas med uppståndelsen vid den öppna graven.
Dramat är skrivet och komponerat av Eva Hietanen och Peter Sjöblom. Sjöblom har också arrangerat musiken och fungerar som orkester- och körledare. Som regissör fungerar Frank Berger.
Medverkande: Maximuskören förstärkt med Oravais och Maxmo kyrkokörer, solister är Marja-Lena Södergård, Hannes Sjöblom, Martin Klemets, Michaela Granholm, Thomas Bengs, Emma Wester och Jan Holm.
I orkestern spelar Lars Hjerpe, Mattias Thors, Märta Storsjö, Jonina Häggblom, Mikael Södergård, Sebastian Förström och Hannes Sjöblom, samt Robert Granholm på piano.
Närmaste tidpunkt:
Söndag 21.4.2019 kl. 16:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
https://www.facebook.com/maximuskoren/
Prisinformation:
Inträde gratis, programblad 10 euro.
Arrangör:
Maximuskören
Salmonvägen 21
66640 Maxmo
Telefon: 050 5178761
E-post: lctn2910@gmail.com
Webbplats: https://www.facebook.com/maximuskoren/
Plats för evenemanget:
Maxmo kyrka
Maxmovägen 277
66640 Maxmo
Musik
Religiösa evenemang
Teater
Samtida vittnen - ett påskspel Ett musikaliskt drama om påsken Samtida vittnen är ett sjunget drama som återger den kristna påskberättelsen. Berättare är en kör med solister, vilka ackompanjeras av en orkester. Berättelsen inleds med Getsemanekampen och avslutas med uppståndelsen vid den öppna graven.
Dramat är skrivet och komponerat av Eva Hietanen och Peter Sjöblom. Sjöblom har också arrangerat musiken och fungerar som orkester- och körledare. Som regissör fungerar Frank Berger.
Medverkande: Maximuskören förstärkt med Oravais och Maxmo kyrkokörer, solister är Marja-Lena Södergård, Hannes Sjöblom, Martin Klemets, Michaela Granholm, Thomas Bengs, Emma Wester och Jan Holm.
I orkestern spelar Lars Hjerpe, Mattias Thors, Märta Storsjö, Jonina Häggblom, Mikael Södergård, Sebastian Förström och Hannes Sjöblom, samt Robert Granholm på piano.
Närmaste tidpunkt:
Söndag 21.4.2019 kl. 16:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
https://www.facebook.com/maximuskoren/
Prisinformation:
Inträde gratis, programblad 10 euro.
Arrangör:
Maximuskören
Salmonvägen 21
66640 Maxmo
Telefon: 050 5178761
E-post: lctn2910@gmail.com
Webbplats: https://www.facebook.com/maximuskoren/
Plats för evenemanget:
Maxmo kyrka
Maxmovägen 277
66640 Maxmo
Anmäl evenemanget som osakligt