Övriga evenemang
Café för daglediga Café för daglediga Kom på en kopp kaffe och träffa andra daglediga.
Lättsamt program.
Närmaste tidpunkt:
Fredag 15.3.2019 kl. 10:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
http://www.klemets.fi
Prisinformation:
Kaffe + kaka 6 euro
Arrangör:
Maxmo hembygdsförening
Kärklaxvägen 308
66640 MAXMO
Telefon: 0500363681
E-post: info@klemets.fi
Webbplats: http://www.klemets.fi
Plats för evenemanget:
Tottesunds herrgård
Tottesund 529
66640 Maxmo
Övriga evenemang
Café för daglediga Café för daglediga Kom på en kopp kaffe och träffa andra daglediga.
Lättsamt program.
Närmaste tidpunkt:
Fredag 15.3.2019 kl. 10:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
http://www.klemets.fi
Prisinformation:
Kaffe + kaka 6 euro
Arrangör:
Maxmo hembygdsförening
Kärklaxvägen 308
66640 MAXMO
Telefon: 0500363681
E-post: info@klemets.fi
Webbplats: http://www.klemets.fi
Plats för evenemanget:
Tottesunds herrgård
Tottesund 529
66640 Maxmo
Övriga evenemang
Café för daglediga Café för daglediga Kom på en kopp kaffe och träffa andra daglediga.
Lättsamt program.
Närmaste tidpunkt:
Fredag 15.3.2019 kl. 10:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
http://www.klemets.fi
Prisinformation:
Kaffe + kaka 6 euro
Arrangör:
Maxmo hembygdsförening
Kärklaxvägen 308
66640 MAXMO
Telefon: 0500363681
E-post: info@klemets.fi
Webbplats: http://www.klemets.fi
Plats för evenemanget:
Tottesunds herrgård
Tottesund 529
66640 Maxmo
Anmäl evenemanget som osakligt