Kurser och utbildningar
Kommundelsstämma 21.2.2019 kl 18.00 Välkommen på kommundelsstämma 21.2.2019 För att befrämja delaktigheten inom staden bjuder vi in till diskussion. Kom med och påverka!

Inledande inspirationsföreläsning av Erik Kiviniemi, därefter diskuterar vi gruppvis angående möjligheter och utmaningar ur ungdomars, pensionärers, familjers och invandrares synvinkel.

Kaffeservering. Läs mer på www.kristinestad.fi

Anmälningar senast 18.2 till kajsa.snickars@krs.fi eller tel. 040 641 6263 under kontorstid.
Närmaste tidpunkt:
Torsdag 21.2.2019 kl. 18:00 - 20:00
Övriga tidpunkter:
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:
Kristinestads stad
Staketgatan 1
64100 Kristinestad
Telefon: +358 6 22 16 200
E-post: kristinestad@krs.fi
Webbplats: http://www.kristinestad.fi/
Plats för evenemanget:
Kristinestads gymnasium
Ulrika Eleonoravägen 9
64100 Kristinestad
Kurser och utbildningar
Kommundelsstämma 21.2.2019 kl 18.00 Välkommen på kommundelsstämma 21.2.2019 För att befrämja delaktigheten inom staden bjuder vi in till diskussion. Kom med och påverka! Inledande inspirationsföreläsning av Erik Kiviniemi, därefter diskuterar vi gruppvis angående möjligheter och utmaningar ur ungdomars, pensionärers, familjers och invandrares synvinkel. Kaffeservering. Läs mer på www.kristinestad.fi Anmälningar senast 18.2 till kajsa.snickars@krs.fi eller tel. 040 641 6263 under kontorstid.
Närmaste tidpunkt:
Torsdag 21.2.2019 kl. 18:00 - 20:00
Övriga tidpunkter:
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:
Kristinestads stad
Staketgatan 1
64100 Kristinestad
Telefon: +358 6 22 16 200
E-post: kristinestad@krs.fi
Webbplats: http://www.kristinestad.fi/
Plats för evenemanget:
Kristinestads gymnasium
Ulrika Eleonoravägen 9
64100 Kristinestad
Kurser och utbildningar
Kommundelsstämma 21.2.2019 kl 18.00 Välkommen på kommundelsstämma 21.2.2019 För att befrämja delaktigheten inom staden bjuder vi in till diskussion. Kom med och påverka! Inledande inspirationsföreläsning av Erik Kiviniemi, därefter diskuterar vi gruppvis angående möjligheter och utmaningar ur ungdomars, pensionärers, familjers och invandrares synvinkel. Kaffeservering. Läs mer på www.kristinestad.fi Anmälningar senast 18.2 till kajsa.snickars@krs.fi eller tel. 040 641 6263 under kontorstid.
Närmaste tidpunkt:
Torsdag 21.2.2019 kl. 18:00 - 20:00
Övriga tidpunkter:
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:
Kristinestads stad
Staketgatan 1
64100 Kristinestad
Telefon: +358 6 22 16 200
E-post: kristinestad@krs.fi
Webbplats: http://www.kristinestad.fi/
Plats för evenemanget:
Kristinestads gymnasium
Ulrika Eleonoravägen 9
64100 Kristinestad
Anmäl evenemanget som osakligt