Konferenser, kurser, mässor & seminarier
Österbottens delaktighetsarena Seminarium i Vasa VAD ÄR DELAKTIGHETSARENA?

En lyckad delaktighet betyder att invånare och klienter – du och jag – har möjlighet till en smidig, aktiv vardag där vi kan påverka vårt samhälle, vår livsmiljö och vår service. Att höra invånare och klienter och att samarbeta är resurser för den offentliga sektorn, företagen och föreningarna som leder till goda resultat.

Delaktighetsarenan erbjuder anföranden, korta faktapresentationer, workshoppar med olika perspektiv på delaktighet. Som huvudtalare finns bl.a. Jaakko Blomberg som genom sitt medborgarengagemang fått även internationell uppmärksamhet, Aaro Harju som är expert på medborgarsamhälle och delaktighet samt Fredrica Nyqvist som är expert på socialt kapital och välmående.

FÖR VEM?

Alla som är intresserade av att påverka och utveckla vårt gemensamma samhälle är välkomna med på Delaktighetsarenan. Den huvudsakliga målgruppen för seminariet är personer som i sitt arbete eller på fritiden arbetar med att främja delaktighet och påverkansmöjligheter för invånare, klienter eller medlemmar. Särskilt föreningar och organisationer, anställda inom stat och kommun, förtroendevalda och medlemmar i olika påverkansorgan samt aktörer och företagare inom social- och hälsovården och välfärdssektorn.

ANMÄLNING

Anmäl dig senast 17.4.2019 på https://link.webropolsurveys.com/S/A11ECF01639F33B1. Välj i samband med din anmälan de workshoppar och de faktapresentationer du vill delta i.

Meddela om eventuella specialbehov per e-post senast den 10.4.2019 (t.ex. teckenspråkstolkning): ansa.tikkanen@pohy.fi.

Seminariet är kostnadsfritt och tvåspråkigt.

MERA INFORMATION

www.dittosterbotten.fi/delaktighetsarena

Irina Nori, Österbottens förbund: irina.nori@obotnia.fi, tel. 0440 320 644
Pia Söderholm, Österbottens Föreningar: pia.soderholm@pohy.fi, tel. 050 336 3382
Jussi Koiranen, Österbottens Föreningar: jussi.koiranen@pohy.fi, tel. 050 332 4248
Närmaste tidpunkt:
Onsdag 24.4.2019 kl. 09:00 - 16:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
https://www.dittosterbotten.fi/delaktighetsarena/
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Bilagor:
Anmälningar senast 17.4
Mer information
Arrangör:

Österbottens förbund
Hietasaarenkatu 6
65100 Vaasa
Telefon: 06 320 6500
E-post: info@obotnia.fi
Webbplats: http://www.obotnia.fi
Plats för evenemanget:
Campus Alere, Wolffskavägen 31
Wolffskavägen 31
Konferenser, kurser, mässor & seminarier
Österbottens delaktighetsarena Seminarium i Vasa VAD ÄR DELAKTIGHETSARENA?

En lyckad delaktighet betyder att invånare och klienter – du och jag – har möjlighet till en smidig, aktiv vardag där vi kan påverka vårt samhälle, vår livsmiljö och vår service. Att höra invånare och klienter och att samarbeta är resurser för den offentliga sektorn, företagen och föreningarna som leder till goda resultat.

Delaktighetsarenan erbjuder anföranden, korta faktapresentationer, workshoppar med olika perspektiv på delaktighet. Som huvudtalare finns bl.a. Jaakko Blomberg som genom sitt medborgarengagemang fått även internationell uppmärksamhet, Aaro Harju som är expert på medborgarsamhälle och delaktighet samt Fredrica Nyqvist som är expert på socialt kapital och välmående.

FÖR VEM?

Alla som är intresserade av att påverka och utveckla vårt gemensamma samhälle är välkomna med på Delaktighetsarenan. Den huvudsakliga målgruppen för seminariet är personer som i sitt arbete eller på fritiden arbetar med att främja delaktighet och påverkansmöjligheter för invånare, klienter eller medlemmar. Särskilt föreningar och organisationer, anställda inom stat och kommun, förtroendevalda och medlemmar i olika påverkansorgan samt aktörer och företagare inom social- och hälsovården och välfärdssektorn.

ANMÄLNING

Anmäl dig senast 17.4.2019 på https://link.webropolsurveys.com/S/A11ECF01639F33B1. Välj i samband med din anmälan de workshoppar och de faktapresentationer du vill delta i.

Meddela om eventuella specialbehov per e-post senast den 10.4.2019 (t.ex. teckenspråkstolkning): ansa.tikkanen@pohy.fi.

Seminariet är kostnadsfritt och tvåspråkigt.

MERA INFORMATION

www.dittosterbotten.fi/delaktighetsarena

Irina Nori, Österbottens förbund: irina.nori@obotnia.fi, tel. 0440 320 644
Pia Söderholm, Österbottens Föreningar: pia.soderholm@pohy.fi, tel. 050 336 3382
Jussi Koiranen, Österbottens Föreningar: jussi.koiranen@pohy.fi, tel. 050 332 4248
Närmaste tidpunkt:
Onsdag 24.4.2019 kl. 09:00 - 16:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
https://www.dittosterbotten.fi/delaktighetsarena/
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Bilagor:
Anmälningar senast 17.4
Mer information
Arrangör:

Österbottens förbund
Hietasaarenkatu 6
65100 Vaasa
Telefon: 06 320 6500
E-post: info@obotnia.fi
Webbplats: http://www.obotnia.fi
Plats för evenemanget:
Campus Alere, Wolffskavägen 31
Wolffskavägen 31
Konferenser, kurser, mässor & seminarier
Österbottens delaktighetsarena Seminarium i Vasa VAD ÄR DELAKTIGHETSARENA?

En lyckad delaktighet betyder att invånare och klienter – du och jag – har möjlighet till en smidig, aktiv vardag där vi kan påverka vårt samhälle, vår livsmiljö och vår service. Att höra invånare och klienter och att samarbeta är resurser för den offentliga sektorn, företagen och föreningarna som leder till goda resultat.

Delaktighetsarenan erbjuder anföranden, korta faktapresentationer, workshoppar med olika perspektiv på delaktighet. Som huvudtalare finns bl.a. Jaakko Blomberg som genom sitt medborgarengagemang fått även internationell uppmärksamhet, Aaro Harju som är expert på medborgarsamhälle och delaktighet samt Fredrica Nyqvist som är expert på socialt kapital och välmående.

FÖR VEM?

Alla som är intresserade av att påverka och utveckla vårt gemensamma samhälle är välkomna med på Delaktighetsarenan. Den huvudsakliga målgruppen för seminariet är personer som i sitt arbete eller på fritiden arbetar med att främja delaktighet och påverkansmöjligheter för invånare, klienter eller medlemmar. Särskilt föreningar och organisationer, anställda inom stat och kommun, förtroendevalda och medlemmar i olika påverkansorgan samt aktörer och företagare inom social- och hälsovården och välfärdssektorn.

ANMÄLNING

Anmäl dig senast 17.4.2019 på https://link.webropolsurveys.com/S/A11ECF01639F33B1. Välj i samband med din anmälan de workshoppar och de faktapresentationer du vill delta i.

Meddela om eventuella specialbehov per e-post senast den 10.4.2019 (t.ex. teckenspråkstolkning): ansa.tikkanen@pohy.fi.

Seminariet är kostnadsfritt och tvåspråkigt.

MERA INFORMATION

www.dittosterbotten.fi/delaktighetsarena

Irina Nori, Österbottens förbund: irina.nori@obotnia.fi, tel. 0440 320 644
Pia Söderholm, Österbottens Föreningar: pia.soderholm@pohy.fi, tel. 050 336 3382
Jussi Koiranen, Österbottens Föreningar: jussi.koiranen@pohy.fi, tel. 050 332 4248
Närmaste tidpunkt:
Onsdag 24.4.2019 kl. 09:00 - 16:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
https://www.dittosterbotten.fi/delaktighetsarena/
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Bilagor:
Anmälningar senast 17.4
Mer information
Arrangör:

Österbottens förbund
Hietasaarenkatu 6
65100 Vaasa
Telefon: 06 320 6500
E-post: info@obotnia.fi
Webbplats: http://www.obotnia.fi
Plats för evenemanget:
Campus Alere, Wolffskavägen 31
Wolffskavägen 31
Anmäl evenemanget som osakligt