Teater
Alla Får Vara - en kärleksfull hyllning till kroppen Alla får vara är en kärleksfull hyllning till kroppen, till olika kroppar, i olika skeden av livet. En föreställning som undersöker flickors och kvinnors förhållanden till sin egen kropp och identitet. Pjäsen tar även upp frågan om självbestämmanderätten över den egna kroppen.

I föreställningen möter vi två kvinnor, två systrar, som blivit tilldelade ett avgränsat utrymme där de får vistas och där de delar sin vardag med varandra. Platsen kanske finns i våra drömmar, i våra fantasier, i cyberspace, kanske i ett gränsland mellan liv och död. Inte i vårt samhälle väl? Kvinnorna utbyter tankar, upplevelser, smärtor och frustration med varandra, men även glädjen och det fantastiska i att vara kvinna.

Kanske berättar de sina egna berättelser? Kanske sina förmödrars? Kanske sina medsystrars? Kanske finns det saker som de inte vill prata om?

”Så här kan urkraft också se ut - två rödklädda kvinnor i varsitt badkar gör upp med kroppshetsen. Så. Jäkla. Bra.” (Publikkommentar)

”Hög igenkänning för alla. Och som man får jag större förståelse för hur det kan kännas att vara kvinna, vilka strukturer jag omedvetet bidrar till att upprätthålla.” (Publikkommentar)

”...skådespelarna Mangs och Åman bryter tystnadstabut och börjar tala om kroppen.Samtidigt blir rekvisitan, badkaren och två vita stolar, redskap för att töja på gränserna och försöka utvidga det rum kvinnor traditionellt tilldelas. / ...en helgjuten och givande helhet, som manar både till eftertanke och omvärdering. / ...ett rum att både vila och skratta i, igenkännande.” (Vasabladet, 26.11 2018)


Av och med Alexandra Mangs och Annika Åman.
Flickor och kvinnor från hela Svenskfinland har bidragit med pjäsmaterialet.
Närmaste tidpunkt:
Lördag 16.2.2019 kl. 18:00 - 19:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
https://ungascenkompaniet.fi
Prisinformation:
15 € / 10 €
Arrangör:
Unga Scenkompaniet
Rådhusgatan 23
65100 Vasa
Telefon: 0406845392
E-post: info@ungascenkompaniet.fi
Webbplats: http://www.ungascenkompaniet.fi
Plats för evenemanget:
Folkhälsanhuset Wasa
Rådhusgatan 23
65100 Vasa
Teater
Alla Får Vara - en kärleksfull hyllning till kroppen Alla får vara är en kärleksfull hyllning till kroppen, till olika kroppar, i olika skeden av livet. En föreställning som undersöker flickors och kvinnors förhållanden till sin egen kropp och identitet. Pjäsen tar även upp frågan om självbestämmanderätten över den egna kroppen.

I föreställningen möter vi två kvinnor, två systrar, som blivit tilldelade ett avgränsat utrymme där de får vistas och där de delar sin vardag med varandra. Platsen kanske finns i våra drömmar, i våra fantasier, i cyberspace, kanske i ett gränsland mellan liv och död. Inte i vårt samhälle väl? Kvinnorna utbyter tankar, upplevelser, smärtor och frustration med varandra, men även glädjen och det fantastiska i att vara kvinna.

Kanske berättar de sina egna berättelser? Kanske sina förmödrars? Kanske sina medsystrars? Kanske finns det saker som de inte vill prata om?

”Så här kan urkraft också se ut - två rödklädda kvinnor i varsitt badkar gör upp med kroppshetsen. Så. Jäkla. Bra.” (Publikkommentar)

”Hög igenkänning för alla. Och som man får jag större förståelse för hur det kan kännas att vara kvinna, vilka strukturer jag omedvetet bidrar till att upprätthålla.” (Publikkommentar)

”...skådespelarna Mangs och Åman bryter tystnadstabut och börjar tala om kroppen.Samtidigt blir rekvisitan, badkaren och två vita stolar, redskap för att töja på gränserna och försöka utvidga det rum kvinnor traditionellt tilldelas. / ...en helgjuten och givande helhet, som manar både till eftertanke och omvärdering. / ...ett rum att både vila och skratta i, igenkännande.” (Vasabladet, 26.11 2018)


Av och med Alexandra Mangs och Annika Åman.
Flickor och kvinnor från hela Svenskfinland har bidragit med pjäsmaterialet.
Närmaste tidpunkt:
Lördag 16.2.2019 kl. 18:00 - 19:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
https://ungascenkompaniet.fi
Prisinformation:
15 € / 10 €
Arrangör:
Unga Scenkompaniet
Rådhusgatan 23
65100 Vasa
Telefon: 0406845392
E-post: info@ungascenkompaniet.fi
Webbplats: http://www.ungascenkompaniet.fi
Plats för evenemanget:
Folkhälsanhuset Wasa
Rådhusgatan 23
65100 Vasa
Teater
Alla Får Vara - en kärleksfull hyllning till kroppen Alla får vara är en kärleksfull hyllning till kroppen, till olika kroppar, i olika skeden av livet. En föreställning som undersöker flickors och kvinnors förhållanden till sin egen kropp och identitet. Pjäsen tar även upp frågan om självbestämmanderätten över den egna kroppen.

I föreställningen möter vi två kvinnor, två systrar, som blivit tilldelade ett avgränsat utrymme där de får vistas och där de delar sin vardag med varandra. Platsen kanske finns i våra drömmar, i våra fantasier, i cyberspace, kanske i ett gränsland mellan liv och död. Inte i vårt samhälle väl? Kvinnorna utbyter tankar, upplevelser, smärtor och frustration med varandra, men även glädjen och det fantastiska i att vara kvinna.

Kanske berättar de sina egna berättelser? Kanske sina förmödrars? Kanske sina medsystrars? Kanske finns det saker som de inte vill prata om?

”Så här kan urkraft också se ut - två rödklädda kvinnor i varsitt badkar gör upp med kroppshetsen. Så. Jäkla. Bra.” (Publikkommentar)

”Hög igenkänning för alla. Och som man får jag större förståelse för hur det kan kännas att vara kvinna, vilka strukturer jag omedvetet bidrar till att upprätthålla.” (Publikkommentar)

”...skådespelarna Mangs och Åman bryter tystnadstabut och börjar tala om kroppen.Samtidigt blir rekvisitan, badkaren och två vita stolar, redskap för att töja på gränserna och försöka utvidga det rum kvinnor traditionellt tilldelas. / ...en helgjuten och givande helhet, som manar både till eftertanke och omvärdering. / ...ett rum att både vila och skratta i, igenkännande.” (Vasabladet, 26.11 2018)


Av och med Alexandra Mangs och Annika Åman.
Flickor och kvinnor från hela Svenskfinland har bidragit med pjäsmaterialet.
Närmaste tidpunkt:
Lördag 16.2.2019 kl. 18:00 - 19:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
https://ungascenkompaniet.fi
Prisinformation:
15 € / 10 €
Arrangör:
Unga Scenkompaniet
Rådhusgatan 23
65100 Vasa
Telefon: 0406845392
E-post: info@ungascenkompaniet.fi
Webbplats: http://www.ungascenkompaniet.fi
Plats för evenemanget:
Folkhälsanhuset Wasa
Rådhusgatan 23
65100 Vasa
Anmäl evenemanget som osakligt