Barn och familjer
Påskbrasa Påskbrasa Välkommen på traditionsenlig påskbrasa till Kärklax lokalen!
Brasan tänds kl 19.00.
Till försäljning finns korv samt kaffe och trip.
Alla påskhäxor får en liten överraskning.

Välkomna!
Närmaste tidpunkt:
Lördag 20.4.2019 kl. 19:00 - 21:00
Övriga tidpunkter:
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:
Kärklax uf
66640 Maxmo
E-post: karklaxuf@gmail.com
Plats för evenemanget:
Kärklaxvägen 251
Kärklaxvägen 251
Barn och familjer
Påskbrasa Påskbrasa Välkommen på traditionsenlig påskbrasa till Kärklax lokalen!
Brasan tänds kl 19.00.
Till försäljning finns korv samt kaffe och trip.
Alla påskhäxor får en liten överraskning.

Välkomna!
Närmaste tidpunkt:
Lördag 20.4.2019 kl. 19:00 - 21:00
Övriga tidpunkter:
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:
Kärklax uf
66640 Maxmo
E-post: karklaxuf@gmail.com
Plats för evenemanget:
Kärklaxvägen 251
Kärklaxvägen 251
Barn och familjer
Påskbrasa Påskbrasa Välkommen på traditionsenlig påskbrasa till Kärklax lokalen!
Brasan tänds kl 19.00.
Till försäljning finns korv samt kaffe och trip.
Alla påskhäxor får en liten överraskning.

Välkomna!
Närmaste tidpunkt:
Lördag 20.4.2019 kl. 19:00 - 21:00
Övriga tidpunkter:
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:
Kärklax uf
66640 Maxmo
E-post: karklaxuf@gmail.com
Plats för evenemanget:
Kärklaxvägen 251
Kärklaxvägen 251
Anmäl evenemanget som osakligt