Religiösa evenemang
Bibelhelg 15-17.2.2019 Temat för bibelhelgen, som gästas av Leif Nummela och Stig-Olof Fernström, är "Befriande nåd". Fredag 15.2 kl. 20.00 Ungdomssamling i Xodus, Bibeln - vad handlar den om? Nummela

Lördag 16.2 Församlingshemmet
kl. 13.15 Vad innebär nåd? Fernström
kl. 14.15 Missbruk av nåden? Nummela
kl. 16.00 Seminarier: a) Föräldraskap - att våga vara förälder, Nummela b) Hur ställa sig till förändringar i samhälle och kyrka? Fernström
kl. 19.00 Kvällsmöte, Gäller nåden också mig? Nummela, sång av Lovsångsgruppen, förbön

Söndag 17.2
kl. 10.00 Högmässa i kyrkan, Fernström, Lassila, ungdomskören
Söndagsskola i församlingshemmet.
kl. 12.30 Avslutningsmöte i församlingshemmet, Driven av nåd, Nummela

Fritt inträde, avgift för servering. Barnprogram. Mer information på vår hemsida.
Närmaste tidpunkt:
Fredag 15.2.2019 kl. 20:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
http://www.larsmoforsamling.fi
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:
Larsmo församling
Marieholmsvägen 23
68570 Larsmo
Telefon: 040-8686 950
E-post: larsmo.forsamling@evl.fi
Webbplats: http://www.larsmoforsamling.fi
Plats för evenemanget:
Larsmo
Fagernäsvägen 219 Larsmo
Religiösa evenemang
Bibelhelg 15-17.2.2019 Temat för bibelhelgen, som gästas av Leif Nummela och Stig-Olof Fernström, är "Befriande nåd". Fredag 15.2 kl. 20.00 Ungdomssamling i Xodus, Bibeln - vad handlar den om? Nummela

Lördag 16.2 Församlingshemmet
kl. 13.15 Vad innebär nåd? Fernström
kl. 14.15 Missbruk av nåden? Nummela
kl. 16.00 Seminarier: a) Föräldraskap - att våga vara förälder, Nummela b) Hur ställa sig till förändringar i samhälle och kyrka? Fernström
kl. 19.00 Kvällsmöte, Gäller nåden också mig? Nummela, sång av Lovsångsgruppen, förbön

Söndag 17.2
kl. 10.00 Högmässa i kyrkan, Fernström, Lassila, ungdomskören
Söndagsskola i församlingshemmet.
kl. 12.30 Avslutningsmöte i församlingshemmet, Driven av nåd, Nummela

Fritt inträde, avgift för servering. Barnprogram. Mer information på vår hemsida.
Närmaste tidpunkt:
Fredag 15.2.2019 kl. 20:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
http://www.larsmoforsamling.fi
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:
Larsmo församling
Marieholmsvägen 23
68570 Larsmo
Telefon: 040-8686 950
E-post: larsmo.forsamling@evl.fi
Webbplats: http://www.larsmoforsamling.fi
Plats för evenemanget:
Larsmo
Fagernäsvägen 219 Larsmo
Religiösa evenemang
Bibelhelg 15-17.2.2019 Temat för bibelhelgen, som gästas av Leif Nummela och Stig-Olof Fernström, är "Befriande nåd". Fredag 15.2 kl. 20.00 Ungdomssamling i Xodus, Bibeln - vad handlar den om? Nummela

Lördag 16.2 Församlingshemmet
kl. 13.15 Vad innebär nåd? Fernström
kl. 14.15 Missbruk av nåden? Nummela
kl. 16.00 Seminarier: a) Föräldraskap - att våga vara förälder, Nummela b) Hur ställa sig till förändringar i samhälle och kyrka? Fernström
kl. 19.00 Kvällsmöte, Gäller nåden också mig? Nummela, sång av Lovsångsgruppen, förbön

Söndag 17.2
kl. 10.00 Högmässa i kyrkan, Fernström, Lassila, ungdomskören
Söndagsskola i församlingshemmet.
kl. 12.30 Avslutningsmöte i församlingshemmet, Driven av nåd, Nummela

Fritt inträde, avgift för servering. Barnprogram. Mer information på vår hemsida.
Närmaste tidpunkt:
Fredag 15.2.2019 kl. 20:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
http://www.larsmoforsamling.fi
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:
Larsmo församling
Marieholmsvägen 23
68570 Larsmo
Telefon: 040-8686 950
E-post: larsmo.forsamling@evl.fi
Webbplats: http://www.larsmoforsamling.fi
Plats för evenemanget:
Larsmo
Fagernäsvägen 219 Larsmo
Anmäl evenemanget som osakligt