Barn och familjer
Musik
Teater
Barnfest Kronoby 50 år Barnfest Kronoby firar 50 år med barnfest fredagen den 11.1 kl.18.00 vid Gillestugan i Nedervetil.
Tvåspråkig föreställning av Den Klingande Grodan samt fruktbuffé.
Gratis inträde.
Närmaste tidpunkt:
Fredag 11.1.2019 kl. 18:00 - 19:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
http://www.kronoby.fi
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:

Kronoby kommun
Säbråvägen 2
68500 Kronoby
Telefon: 06 8343 000
E-post: kronoby.kommun@kronoby.fi
Webbplats: http://www.kronoby.fi
Plats för evenemanget:
Gillestugan, Nedervetil
Gillestugvägen 29
Nedervetil
Barn och familjer
Musik
Teater
Barnfest Kronoby 50 år Barnfest Kronoby firar 50 år med barnfest fredagen den 11.1 kl.18.00 vid Gillestugan i Nedervetil.
Tvåspråkig föreställning av Den Klingande Grodan samt fruktbuffé.
Gratis inträde.
Närmaste tidpunkt:
Fredag 11.1.2019 kl. 18:00 - 19:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
http://www.kronoby.fi
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:

Kronoby kommun
Säbråvägen 2
68500 Kronoby
Telefon: 06 8343 000
E-post: kronoby.kommun@kronoby.fi
Webbplats: http://www.kronoby.fi
Plats för evenemanget:
Gillestugan, Nedervetil
Gillestugvägen 29
Nedervetil
Barn och familjer
Musik
Teater
Barnfest Kronoby 50 år Barnfest Kronoby firar 50 år med barnfest fredagen den 11.1 kl.18.00 vid Gillestugan i Nedervetil.
Tvåspråkig föreställning av Den Klingande Grodan samt fruktbuffé.
Gratis inträde.
Närmaste tidpunkt:
Fredag 11.1.2019 kl. 18:00 - 19:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
http://www.kronoby.fi
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:

Kronoby kommun
Säbråvägen 2
68500 Kronoby
Telefon: 06 8343 000
E-post: kronoby.kommun@kronoby.fi
Webbplats: http://www.kronoby.fi
Plats för evenemanget:
Gillestugan, Nedervetil
Gillestugvägen 29
Nedervetil
Anmäl evenemanget som osakligt