Konferenser, kurser, mässor & seminarier
Musei- & hembygdsverksamhet
Armfälts karoliner 300 år Armfälts karoliner 300 år Livestreamad och avgiftsfri föreläsning från Jamtli museum i Östersund med Anders Hansson om den svenska arméns dödsmarsch över de jämtländska fjällen för exakt 300 år sedan och dess konsekvenser.

Den 28 juni 1709 möttes den svenska och ryska armén vid Poltava. Den ryske tsaren Peter gick segrande från slagfältet och det skulle dröja till december 1715, innan den svenske kungen, Karl XII, åter var på svensk mark. Det utrikespolitiska läget såg då allt annat än bra ut för Sverige. Redan 1710 hade de baltiska provinserna och Viborg fallit i ryssarnas händer. Tre år senare hade Ryssland gått in i Finland, där då endast omkring 10 000 man funnits kvar av försvarande trupp. Överbefälhavaren i Finland, generallöjtnant Carl Gustav Armfelt, hade under stora svårigheter lyckats att i februari 1714 samla de väpnade styrkorna till ett avgörande slag vid Storkyro i Österbotten. Den finska armén hade därvid lidit ett svårt nederlag och vid slutet av året hade hela Finland varit erövrat. Generalen och resterna av den finska armén hade då överförts till det svenska fastlandet, där de fyra år senare för alltid skulle skriva in sig i den jämtländska historien.

Armfeldts uppdrag var då att inta Trondheim men i och med Karl XII:s död avbröts anfallet. Under reträtten tillbaka till Sverige frös 3 000 soldater ihjäl på fjället i storm. I år är det 300 år sedan Armfeldts armé gick under.

Föreläsningen ordnas i samarbete med KulturÖsterbotten, Oravais historiska förening rf och Jamtlis projekt Fokus fred – 300 årsmarkeringen av karolinernas fälttåg. Servering (betalas på ställe).

Anmäl er via Vörå-Oravais-Maxmo MI på adress www.vora.fi/kursanmalan eller tfn 06 3821673.
Närmaste tidpunkt:
Torsdag 31.1.2019 kl. 19:00 - 21:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
http://www.oravais1808.fi
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:
Oravais Historiska Förening r.f.
Slagfältsvägen 130
66800 Oravias
Telefon: +358503001037
E-post: lilianpetterssonsmeds1808@gmail.com
Webbplats: http://www.oravais1808.fi
Plats för evenemanget:
Furirbostället
Slagfältsvägen 130
66800 Vörå
Konferenser, kurser, mässor & seminarier
Musei- & hembygdsverksamhet
Armfälts karoliner 300 år Armfälts karoliner 300 år Livestreamad och avgiftsfri föreläsning från Jamtli museum i Östersund med Anders Hansson om den svenska arméns dödsmarsch över de jämtländska fjällen för exakt 300 år sedan och dess konsekvenser.

Den 28 juni 1709 möttes den svenska och ryska armén vid Poltava. Den ryske tsaren Peter gick segrande från slagfältet och det skulle dröja till december 1715, innan den svenske kungen, Karl XII, åter var på svensk mark. Det utrikespolitiska läget såg då allt annat än bra ut för Sverige. Redan 1710 hade de baltiska provinserna och Viborg fallit i ryssarnas händer. Tre år senare hade Ryssland gått in i Finland, där då endast omkring 10 000 man funnits kvar av försvarande trupp. Överbefälhavaren i Finland, generallöjtnant Carl Gustav Armfelt, hade under stora svårigheter lyckats att i februari 1714 samla de väpnade styrkorna till ett avgörande slag vid Storkyro i Österbotten. Den finska armén hade därvid lidit ett svårt nederlag och vid slutet av året hade hela Finland varit erövrat. Generalen och resterna av den finska armén hade då överförts till det svenska fastlandet, där de fyra år senare för alltid skulle skriva in sig i den jämtländska historien.

Armfeldts uppdrag var då att inta Trondheim men i och med Karl XII:s död avbröts anfallet. Under reträtten tillbaka till Sverige frös 3 000 soldater ihjäl på fjället i storm. I år är det 300 år sedan Armfeldts armé gick under.

Föreläsningen ordnas i samarbete med KulturÖsterbotten, Oravais historiska förening rf och Jamtlis projekt Fokus fred – 300 årsmarkeringen av karolinernas fälttåg. Servering (betalas på ställe).

Anmäl er via Vörå-Oravais-Maxmo MI på adress www.vora.fi/kursanmalan eller tfn 06 3821673.
Närmaste tidpunkt:
Torsdag 31.1.2019 kl. 19:00 - 21:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
http://www.oravais1808.fi
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:
Oravais Historiska Förening r.f.
Slagfältsvägen 130
66800 Oravias
Telefon: +358503001037
E-post: lilianpetterssonsmeds1808@gmail.com
Webbplats: http://www.oravais1808.fi
Plats för evenemanget:
Furirbostället
Slagfältsvägen 130
66800 Vörå
Konferenser, kurser, mässor & seminarier
Musei- & hembygdsverksamhet
Armfälts karoliner 300 år Armfälts karoliner 300 år Livestreamad och avgiftsfri föreläsning från Jamtli museum i Östersund med Anders Hansson om den svenska arméns dödsmarsch över de jämtländska fjällen för exakt 300 år sedan och dess konsekvenser.

Den 28 juni 1709 möttes den svenska och ryska armén vid Poltava. Den ryske tsaren Peter gick segrande från slagfältet och det skulle dröja till december 1715, innan den svenske kungen, Karl XII, åter var på svensk mark. Det utrikespolitiska läget såg då allt annat än bra ut för Sverige. Redan 1710 hade de baltiska provinserna och Viborg fallit i ryssarnas händer. Tre år senare hade Ryssland gått in i Finland, där då endast omkring 10 000 man funnits kvar av försvarande trupp. Överbefälhavaren i Finland, generallöjtnant Carl Gustav Armfelt, hade under stora svårigheter lyckats att i februari 1714 samla de väpnade styrkorna till ett avgörande slag vid Storkyro i Österbotten. Den finska armén hade därvid lidit ett svårt nederlag och vid slutet av året hade hela Finland varit erövrat. Generalen och resterna av den finska armén hade då överförts till det svenska fastlandet, där de fyra år senare för alltid skulle skriva in sig i den jämtländska historien.

Armfeldts uppdrag var då att inta Trondheim men i och med Karl XII:s död avbröts anfallet. Under reträtten tillbaka till Sverige frös 3 000 soldater ihjäl på fjället i storm. I år är det 300 år sedan Armfeldts armé gick under.

Föreläsningen ordnas i samarbete med KulturÖsterbotten, Oravais historiska förening rf och Jamtlis projekt Fokus fred – 300 årsmarkeringen av karolinernas fälttåg. Servering (betalas på ställe).

Anmäl er via Vörå-Oravais-Maxmo MI på adress www.vora.fi/kursanmalan eller tfn 06 3821673.
Närmaste tidpunkt:
Torsdag 31.1.2019 kl. 19:00 - 21:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
http://www.oravais1808.fi
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:
Oravais Historiska Förening r.f.
Slagfältsvägen 130
66800 Oravias
Telefon: +358503001037
E-post: lilianpetterssonsmeds1808@gmail.com
Webbplats: http://www.oravais1808.fi
Plats för evenemanget:
Furirbostället
Slagfältsvägen 130
66800 Vörå
Anmäl evenemanget som osakligt