Musei- & hembygdsverksamhet
Musik
Övriga evenemang
BLÅVIT STUND FÖR ALLA Program och servering, fritt inträde I programmet musik, dans och självständighetsdagens hälsningsord.

Kristinestads stad bjuder på kaffe/te/saft och bakverk samt
glögg ur en gammaldags soppkanon framför Jungman.

Kristinestads stad hälsar er hjärtligt välkomna!
Närmaste tidpunkt:
Torsdag 6.12.2018 kl. 17:00 - 18:00
Övriga tidpunkter:
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Bilagor:
Blåvit stund för alla
Sinivalkoinen hetki kaikille
Arrangör:
BIldnings- och fritidscentralen i Kristinestad - Kultur
Lappfjärdsvägen - Lapväärtintie 163.C
Kristinestad - Kristiinankaupunki
Telefon: (06) 221 6263, 040-508 5230
E-post: riitta.raikio-soderlund@krs.fi
Webbplats: http://www.kristinestad.fi - www.kristiinankaupunki.fi
Plats för evenemanget:
JUNGMAN, Sjögatan 8, Kristinestad
Sjögatan8
Kristiinankaupunki
Musei- & hembygdsverksamhet
Musik
Övriga evenemang
BLÅVIT STUND FÖR ALLA Program och servering, fritt inträde I programmet musik, dans och självständighetsdagens hälsningsord.

Kristinestads stad bjuder på kaffe/te/saft och bakverk samt
glögg ur en gammaldags soppkanon framför Jungman.

Kristinestads stad hälsar er hjärtligt välkomna!
Närmaste tidpunkt:
Torsdag 6.12.2018 kl. 17:00 - 18:00
Övriga tidpunkter:
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Bilagor:
Blåvit stund för alla
Sinivalkoinen hetki kaikille
Arrangör:
BIldnings- och fritidscentralen i Kristinestad - Kultur
Lappfjärdsvägen - Lapväärtintie 163.C
Kristinestad - Kristiinankaupunki
Telefon: (06) 221 6263, 040-508 5230
E-post: riitta.raikio-soderlund@krs.fi
Webbplats: http://www.kristinestad.fi - www.kristiinankaupunki.fi
Plats för evenemanget:
JUNGMAN, Sjögatan 8, Kristinestad
Sjögatan8
Kristiinankaupunki
Musei- & hembygdsverksamhet
Musik
Övriga evenemang
BLÅVIT STUND FÖR ALLA Program och servering, fritt inträde I programmet musik, dans och självständighetsdagens hälsningsord.

Kristinestads stad bjuder på kaffe/te/saft och bakverk samt
glögg ur en gammaldags soppkanon framför Jungman.

Kristinestads stad hälsar er hjärtligt välkomna!
Närmaste tidpunkt:
Torsdag 6.12.2018 kl. 17:00 - 18:00
Övriga tidpunkter:
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Bilagor:
Blåvit stund för alla
Sinivalkoinen hetki kaikille
Arrangör:
BIldnings- och fritidscentralen i Kristinestad - Kultur
Lappfjärdsvägen - Lapväärtintie 163.C
Kristinestad - Kristiinankaupunki
Telefon: (06) 221 6263, 040-508 5230
E-post: riitta.raikio-soderlund@krs.fi
Webbplats: http://www.kristinestad.fi - www.kristiinankaupunki.fi
Plats för evenemanget:
JUNGMAN, Sjögatan 8, Kristinestad
Sjögatan8
Kristiinankaupunki
Anmäl evenemanget som osakligt