Konferenser, kurser, mässor & seminarier
Kurs i hygienpass SÖU erbjuder en kurs i hygienpass i form av självstudier och testtillfälle 12.2 i Vasa. Hygienpass krävs av personer som ansvarar för hantering och tillredning av oförpackade och lättfördärvliga livsmedel vid arrangemang av t.ex. en soppdag eller matförsäljning.

Kursen ordnas som självstudier och ett testtillfälle 12.2 kl. 18 på SÖU:s kansli i Vasa (Handelsesplanaden 10 D, 65100 Vasa).

Mer information och anmälan (senast 29.1) på www.sou.fi > verksamhet > kurser

Kursen ordnas av SÖU i samarbete med Folkhälsan.
Närmaste tidpunkt:
Tisdag 12.2.2019 kl. 18:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
https://www.sou.fi/start/verksamhet/kurser/hygienpass/
Prisinformation:
30 euro
Arrangör:

SÖU
Handelsesplanaden 10D
65100 Vasa
Telefon: 06 320 5000
E-post: kansli@sou.fi
Webbplats: http://www.sou.fi
Plats för evenemanget:
SÖU:s kansli i Vasa
Handelsesplanaden 10
65100 Vasa
Konferenser, kurser, mässor & seminarier
Kurs i hygienpass SÖU erbjuder en kurs i hygienpass i form av självstudier och testtillfälle 12.2 i Vasa. Hygienpass krävs av personer som ansvarar för hantering och tillredning av oförpackade och lättfördärvliga livsmedel vid arrangemang av t.ex. en soppdag eller matförsäljning.

Kursen ordnas som självstudier och ett testtillfälle 12.2 kl. 18 på SÖU:s kansli i Vasa (Handelsesplanaden 10 D, 65100 Vasa).

Mer information och anmälan (senast 29.1) på www.sou.fi > verksamhet > kurser

Kursen ordnas av SÖU i samarbete med Folkhälsan.
Närmaste tidpunkt:
Tisdag 12.2.2019 kl. 18:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
https://www.sou.fi/start/verksamhet/kurser/hygienpass/
Prisinformation:
30 euro
Arrangör:

SÖU
Handelsesplanaden 10D
65100 Vasa
Telefon: 06 320 5000
E-post: kansli@sou.fi
Webbplats: http://www.sou.fi
Plats för evenemanget:
SÖU:s kansli i Vasa
Handelsesplanaden 10
65100 Vasa
Konferenser, kurser, mässor & seminarier
Kurs i hygienpass SÖU erbjuder en kurs i hygienpass i form av självstudier och testtillfälle 12.2 i Vasa. Hygienpass krävs av personer som ansvarar för hantering och tillredning av oförpackade och lättfördärvliga livsmedel vid arrangemang av t.ex. en soppdag eller matförsäljning.

Kursen ordnas som självstudier och ett testtillfälle 12.2 kl. 18 på SÖU:s kansli i Vasa (Handelsesplanaden 10 D, 65100 Vasa).

Mer information och anmälan (senast 29.1) på www.sou.fi > verksamhet > kurser

Kursen ordnas av SÖU i samarbete med Folkhälsan.
Närmaste tidpunkt:
Tisdag 12.2.2019 kl. 18:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
https://www.sou.fi/start/verksamhet/kurser/hygienpass/
Prisinformation:
30 euro
Arrangör:

SÖU
Handelsesplanaden 10D
65100 Vasa
Telefon: 06 320 5000
E-post: kansli@sou.fi
Webbplats: http://www.sou.fi
Plats för evenemanget:
SÖU:s kansli i Vasa
Handelsesplanaden 10
65100 Vasa
Anmäl evenemanget som osakligt