Bildkonst, hantverk & utställningar
Litteratur
Musei- & hembygdsverksamhet
Musik
Övriga evenemang
INVIGNING AV DOMARBACKA MINIATYREN Med hjälp av miniatyren och entusiastiska festtalare gör vi en interaktiv tidsresa genom Vexala bys historia. Program bl.a.
● Nya stadsdirektören Mats Brandt framför stadens hälsning
● Fullmäktigeordförande Bosse Kronqvist håller festtal
● Lagman Lennart Lenni Johansson; Rättsväsendet under Svea rike, Storfurstendömet och Republikens tid i vårt land
● Domarbacka-miniatyren presenteras av Elmer Helsing och Ralf Bertula
● Ordförande Alf-Erik Helsing presenterar Vexala byaforskare r.f. och dess arbete
● Musik mellan framförandena

Kaffeservering (5 €); fri samvaro kring miniatyren och dess tillblivelse; möjlighet att beställa nr 8 av nya publikationen ”Vexala by – Förr och Nu” som utkommer under våren, samt att köpa våra tidigare utkomna Nr 1-7.


Arrangörer:
Vexala byaforskare r.f.
Vexala byagårds garantiförening r.f.

Närmaste tidpunkt:
Lördag 20.10.2018 kl. 14:00 - 16:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
https://vexala.jimdo.com/
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:
Vexala byaforskare r.f.
Rävmossavägen 6 B
66950 Munsala
Telefon: 0505771602
E-post: catrin.wiik@nykarleby.fi
Webbplats: http://emigranthusetelvira.jimdo.com/
Plats för evenemanget:
Vexala Byagård
Rävmossavägen 6
Vexala 66950 Munsala Nykarleby
Bildkonst, hantverk & utställningar
Litteratur
Musei- & hembygdsverksamhet
Musik
Övriga evenemang
INVIGNING AV DOMARBACKA MINIATYREN Med hjälp av miniatyren och entusiastiska festtalare gör vi en interaktiv tidsresa genom Vexala bys historia. Program bl.a.
● Nya stadsdirektören Mats Brandt framför stadens hälsning
● Fullmäktigeordförande Bosse Kronqvist håller festtal
● Lagman Lennart Lenni Johansson; Rättsväsendet under Svea rike, Storfurstendömet och Republikens tid i vårt land
● Domarbacka-miniatyren presenteras av Elmer Helsing och Ralf Bertula
● Ordförande Alf-Erik Helsing presenterar Vexala byaforskare r.f. och dess arbete
● Musik mellan framförandena

Kaffeservering (5 €); fri samvaro kring miniatyren och dess tillblivelse; möjlighet att beställa nr 8 av nya publikationen ”Vexala by – Förr och Nu” som utkommer under våren, samt att köpa våra tidigare utkomna Nr 1-7.


Arrangörer:
Vexala byaforskare r.f.
Vexala byagårds garantiförening r.f.

Närmaste tidpunkt:
Lördag 20.10.2018 kl. 14:00 - 16:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
https://vexala.jimdo.com/
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:
Vexala byaforskare r.f.
Rävmossavägen 6 B
66950 Munsala
Telefon: 0505771602
E-post: catrin.wiik@nykarleby.fi
Webbplats: http://emigranthusetelvira.jimdo.com/
Plats för evenemanget:
Vexala Byagård
Rävmossavägen 6
Vexala 66950 Munsala Nykarleby
Bildkonst, hantverk & utställningar
Litteratur
Musei- & hembygdsverksamhet
Musik
Övriga evenemang
INVIGNING AV DOMARBACKA MINIATYREN Med hjälp av miniatyren och entusiastiska festtalare gör vi en interaktiv tidsresa genom Vexala bys historia. Program bl.a.
● Nya stadsdirektören Mats Brandt framför stadens hälsning
● Fullmäktigeordförande Bosse Kronqvist håller festtal
● Lagman Lennart Lenni Johansson; Rättsväsendet under Svea rike, Storfurstendömet och Republikens tid i vårt land
● Domarbacka-miniatyren presenteras av Elmer Helsing och Ralf Bertula
● Ordförande Alf-Erik Helsing presenterar Vexala byaforskare r.f. och dess arbete
● Musik mellan framförandena

Kaffeservering (5 €); fri samvaro kring miniatyren och dess tillblivelse; möjlighet att beställa nr 8 av nya publikationen ”Vexala by – Förr och Nu” som utkommer under våren, samt att köpa våra tidigare utkomna Nr 1-7.


Arrangörer:
Vexala byaforskare r.f.
Vexala byagårds garantiförening r.f.

Närmaste tidpunkt:
Lördag 20.10.2018 kl. 14:00 - 16:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
https://vexala.jimdo.com/
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:
Vexala byaforskare r.f.
Rävmossavägen 6 B
66950 Munsala
Telefon: 0505771602
E-post: catrin.wiik@nykarleby.fi
Webbplats: http://emigranthusetelvira.jimdo.com/
Plats för evenemanget:
Vexala Byagård
Rävmossavägen 6
Vexala 66950 Munsala Nykarleby
Anmäl evenemanget som osakligt