Konferenser, kurser, mässor & seminarier
Vårdnadshavarens roll inom barn- och ungdomsidrott Föreläsning med Karin Storbacka om vuxnas inverkan på barns idrottande, om tävlande och familjerelationer. Den tidigare elitidrottaren, Karin Storbacka, leder Folkhälsans projekt Trygga relationer inom idrott. Storbacka föreläser om vuxnas inverkan på barns idrottande, vad som motiverar barn till att idrotta, om tävlande och familjerelationer.
Föreläsningen är lämplig för vårdnadshavare och släktingar till barn och ungdomar som är med i ledd idrottsverksamhet.
Föreläsningen ordnas i samarbete med Folkhälsan.
Närmaste tidpunkt:
Tisdag 23.10.2018 kl. 18:30 - 20:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
https://www.opistopalvelut.fi/narpes/course.php?l=sv&t=8659
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:

Närpes vuxeninstitut
Vasavägen 764
64220 Yttermark
Telefon: 06-2249280
E-post: vuxeninstitutet@narpes.fi
Webbplats: http://www.narpes.fi/vuxeninstitutet
Plats för evenemanget:
Stadshuset
Kyrkvägen 2
Närpes
Konferenser, kurser, mässor & seminarier
Vårdnadshavarens roll inom barn- och ungdomsidrott Föreläsning med Karin Storbacka om vuxnas inverkan på barns idrottande, om tävlande och familjerelationer. Den tidigare elitidrottaren, Karin Storbacka, leder Folkhälsans projekt Trygga relationer inom idrott. Storbacka föreläser om vuxnas inverkan på barns idrottande, vad som motiverar barn till att idrotta, om tävlande och familjerelationer.
Föreläsningen är lämplig för vårdnadshavare och släktingar till barn och ungdomar som är med i ledd idrottsverksamhet.
Föreläsningen ordnas i samarbete med Folkhälsan.
Närmaste tidpunkt:
Tisdag 23.10.2018 kl. 18:30 - 20:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
https://www.opistopalvelut.fi/narpes/course.php?l=sv&t=8659
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:

Närpes vuxeninstitut
Vasavägen 764
64220 Yttermark
Telefon: 06-2249280
E-post: vuxeninstitutet@narpes.fi
Webbplats: http://www.narpes.fi/vuxeninstitutet
Plats för evenemanget:
Stadshuset
Kyrkvägen 2
Närpes
Konferenser, kurser, mässor & seminarier
Vårdnadshavarens roll inom barn- och ungdomsidrott Föreläsning med Karin Storbacka om vuxnas inverkan på barns idrottande, om tävlande och familjerelationer. Den tidigare elitidrottaren, Karin Storbacka, leder Folkhälsans projekt Trygga relationer inom idrott. Storbacka föreläser om vuxnas inverkan på barns idrottande, vad som motiverar barn till att idrotta, om tävlande och familjerelationer.
Föreläsningen är lämplig för vårdnadshavare och släktingar till barn och ungdomar som är med i ledd idrottsverksamhet.
Föreläsningen ordnas i samarbete med Folkhälsan.
Närmaste tidpunkt:
Tisdag 23.10.2018 kl. 18:30 - 20:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
https://www.opistopalvelut.fi/narpes/course.php?l=sv&t=8659
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:

Närpes vuxeninstitut
Vasavägen 764
64220 Yttermark
Telefon: 06-2249280
E-post: vuxeninstitutet@narpes.fi
Webbplats: http://www.narpes.fi/vuxeninstitutet
Plats för evenemanget:
Stadshuset
Kyrkvägen 2
Närpes
Anmäl evenemanget som osakligt