Konferenser, kurser, mässor & seminarier
Det medeltida österbotten - informations- och diskussionskväll KulturÖsterbottens projektplanerare Heidi Hummelstedt presenterar medeltiden i Österbotten. Glimtar från medeltiden i Närpes med omnejd. Har du hört om ”Henrich Kuss” i ”Tierwelax”, ”Jop Gudze” i Nämpnäs och ”Oloff Nillson” i ”Wäster-Calax”? Det är några av sockenborna här i trakten på 1440-talet som vi känner till. KulturÖsterbottens projektplanerare presenterar medeltiden i Österbotten och lyfter fram dessa gestalter och de miljöer de levde i. Under kvällen kan deltagare delge berättelser om lokala platser med anknytning till äldre historia. Kaffeservering.
Närmaste tidpunkt:
Onsdag 31.10.2018 kl. 18:30 - 20:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
https://www.opistopalvelut.fi/narpes/course.php?l=sv&t=8680
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:

Närpes vuxeninstitut
Vasavägen 764
64220 Yttermark
Telefon: 06-2249280
E-post: vuxeninstitutet@narpes.fi
Webbplats: http://www.narpes.fi/vuxeninstitutet
Plats för evenemanget:
Stadshuset, föreläsningssalen
Kyrkvägen 2 Närpes
Finland
Konferenser, kurser, mässor & seminarier
Det medeltida österbotten - informations- och diskussionskväll KulturÖsterbottens projektplanerare Heidi Hummelstedt presenterar medeltiden i Österbotten. Glimtar från medeltiden i Närpes med omnejd. Har du hört om ”Henrich Kuss” i ”Tierwelax”, ”Jop Gudze” i Nämpnäs och ”Oloff Nillson” i ”Wäster-Calax”? Det är några av sockenborna här i trakten på 1440-talet som vi känner till. KulturÖsterbottens projektplanerare presenterar medeltiden i Österbotten och lyfter fram dessa gestalter och de miljöer de levde i. Under kvällen kan deltagare delge berättelser om lokala platser med anknytning till äldre historia. Kaffeservering.
Närmaste tidpunkt:
Onsdag 31.10.2018 kl. 18:30 - 20:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
https://www.opistopalvelut.fi/narpes/course.php?l=sv&t=8680
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:

Närpes vuxeninstitut
Vasavägen 764
64220 Yttermark
Telefon: 06-2249280
E-post: vuxeninstitutet@narpes.fi
Webbplats: http://www.narpes.fi/vuxeninstitutet
Plats för evenemanget:
Stadshuset, föreläsningssalen
Kyrkvägen 2 Närpes
Finland
Konferenser, kurser, mässor & seminarier
Det medeltida österbotten - informations- och diskussionskväll KulturÖsterbottens projektplanerare Heidi Hummelstedt presenterar medeltiden i Österbotten. Glimtar från medeltiden i Närpes med omnejd. Har du hört om ”Henrich Kuss” i ”Tierwelax”, ”Jop Gudze” i Nämpnäs och ”Oloff Nillson” i ”Wäster-Calax”? Det är några av sockenborna här i trakten på 1440-talet som vi känner till. KulturÖsterbottens projektplanerare presenterar medeltiden i Österbotten och lyfter fram dessa gestalter och de miljöer de levde i. Under kvällen kan deltagare delge berättelser om lokala platser med anknytning till äldre historia. Kaffeservering.
Närmaste tidpunkt:
Onsdag 31.10.2018 kl. 18:30 - 20:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
https://www.opistopalvelut.fi/narpes/course.php?l=sv&t=8680
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:

Närpes vuxeninstitut
Vasavägen 764
64220 Yttermark
Telefon: 06-2249280
E-post: vuxeninstitutet@narpes.fi
Webbplats: http://www.narpes.fi/vuxeninstitutet
Plats för evenemanget:
Stadshuset, föreläsningssalen
Kyrkvägen 2 Närpes
Finland
Anmäl evenemanget som osakligt