Övriga evenemang
Skördefest i Komossa Välkomna! Välkomna till Komossa skola på skördefest lördagen den 29.9.2018 kl. 12 – 16. Under dagen ordnas program för både stora och små. Vid skolan serveras köttsoppa mellan kl. 12 – 15.

Vinnarna för cykelorienteringen lottas ut kl. 13:30.
Närmaste tidpunkt:
Lördag 29.9.2018 kl. 12:00 - 16:00
Övriga tidpunkter:
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:
Komossa Ungdomsförening
Komossavägen 237
66820 Komossa
Plats för evenemanget:
Komossa
Komossavägen 237
Vörå
Övriga evenemang
Skördefest i Komossa Välkomna! Välkomna till Komossa skola på skördefest lördagen den 29.9.2018 kl. 12 – 16. Under dagen ordnas program för både stora och små. Vid skolan serveras köttsoppa mellan kl. 12 – 15.

Vinnarna för cykelorienteringen lottas ut kl. 13:30.
Närmaste tidpunkt:
Lördag 29.9.2018 kl. 12:00 - 16:00
Övriga tidpunkter:
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:
Komossa Ungdomsförening
Komossavägen 237
66820 Komossa
Plats för evenemanget:
Komossa
Komossavägen 237
Vörå
Övriga evenemang
Skördefest i Komossa Välkomna! Välkomna till Komossa skola på skördefest lördagen den 29.9.2018 kl. 12 – 16. Under dagen ordnas program för både stora och små. Vid skolan serveras köttsoppa mellan kl. 12 – 15.

Vinnarna för cykelorienteringen lottas ut kl. 13:30.
Närmaste tidpunkt:
Lördag 29.9.2018 kl. 12:00 - 16:00
Övriga tidpunkter:
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:
Komossa Ungdomsförening
Komossavägen 237
66820 Komossa
Plats för evenemanget:
Komossa
Komossavägen 237
Vörå
Anmäl evenemanget som osakligt