Idrott, sport & fritid
Cykelorientering i Komossa Kom och cykla till Komossa! Hoppa upp på cykeln och bege dig till Komossa skola för att hämta karta och svarskupong, där och då börjar orienteringen. Orienteringen tar dig genom Komossa, Baggas, Paljak och Hoppametji.

På kartan finns kontrollerna utmärkta, du väljer själv i vilken ordning du tar dem. Vid varje kontroll hittar du en fråga som handlar om byn. Kryssa för det svar du tror är rätt på svarskupongen. Orienteringen kan du dela upp under flera dagar om du vill, huvudsaken är att man lämnar in sin svarskupong senast den 28.9.2018. Svarskupongerna lämnas i postlådan vid Komossa skola (bredvid dörren). Bland alla inlämnade svarskuponger lottas priser ut under Skördefesten vid Komossa skola den 29.9 2018 kl. 13.30.
Närmaste tidpunkt:
Fredag 28.9.2018 kl. 08:00 - 23:00
Övriga tidpunkter:
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:
Komossa Ungdomsförening
Komossavägen 237
66820 Komossa
Plats för evenemanget:
Komossa
Komossavägen 237
Vörå
Idrott, sport & fritid
Cykelorientering i Komossa Kom och cykla till Komossa! Hoppa upp på cykeln och bege dig till Komossa skola för att hämta karta och svarskupong, där och då börjar orienteringen. Orienteringen tar dig genom Komossa, Baggas, Paljak och Hoppametji.

På kartan finns kontrollerna utmärkta, du väljer själv i vilken ordning du tar dem. Vid varje kontroll hittar du en fråga som handlar om byn. Kryssa för det svar du tror är rätt på svarskupongen. Orienteringen kan du dela upp under flera dagar om du vill, huvudsaken är att man lämnar in sin svarskupong senast den 28.9.2018. Svarskupongerna lämnas i postlådan vid Komossa skola (bredvid dörren). Bland alla inlämnade svarskuponger lottas priser ut under Skördefesten vid Komossa skola den 29.9 2018 kl. 13.30.
Närmaste tidpunkt:
Fredag 28.9.2018 kl. 08:00 - 23:00
Övriga tidpunkter:
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:
Komossa Ungdomsförening
Komossavägen 237
66820 Komossa
Plats för evenemanget:
Komossa
Komossavägen 237
Vörå
Idrott, sport & fritid
Cykelorientering i Komossa Kom och cykla till Komossa! Hoppa upp på cykeln och bege dig till Komossa skola för att hämta karta och svarskupong, där och då börjar orienteringen. Orienteringen tar dig genom Komossa, Baggas, Paljak och Hoppametji.

På kartan finns kontrollerna utmärkta, du väljer själv i vilken ordning du tar dem. Vid varje kontroll hittar du en fråga som handlar om byn. Kryssa för det svar du tror är rätt på svarskupongen. Orienteringen kan du dela upp under flera dagar om du vill, huvudsaken är att man lämnar in sin svarskupong senast den 28.9.2018. Svarskupongerna lämnas i postlådan vid Komossa skola (bredvid dörren). Bland alla inlämnade svarskuponger lottas priser ut under Skördefesten vid Komossa skola den 29.9 2018 kl. 13.30.
Närmaste tidpunkt:
Fredag 28.9.2018 kl. 08:00 - 23:00
Övriga tidpunkter:
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:
Komossa Ungdomsförening
Komossavägen 237
66820 Komossa
Plats för evenemanget:
Komossa
Komossavägen 237
Vörå
Anmäl evenemanget som osakligt