Bildkonst, hantverk & utställningar
Närpes konstklubbs utställning Flora, Folk och Fä Flora, folk och fä - en temautställning Närpes konstklubb har år 2018 förverkligat ett projekt i nära samarbete med andra sektorer i närmiljön. Några av konstklubbens medlemmar har fungerat som lärare och haft en kreativ målarstund tillsammans med några utvalda målgrupper i Närpes. Vi har tillsammans med boenden på ett ålderdomshem målat blommor, med två skolklasser målat djur och sedan selfies tillsammans med ungdomarna vid en ungdomsgård. Målningarna visas nu i en temautställning med namnet Flora, folk och fä.

Konstklubbens medlemmar deltar också med tre motiv vardera. Alla målningar och skulpturer bildar tillsammans en stor, gemensam temautställning som visas under september månad i konsthallen i Närpes.

Projektet har finansierats av Svenska Kulturfonden.
Närmaste tidpunkt:
Fredag 28.9.2018 kl. 00:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
http://www.narpeskonstklubb.fi
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:

Närpes Konstklubb
E-post: narpes.konstklubb@gmail.com
Webbplats: http://www.narpeskonstklubb.fi
Plats för evenemanget:
Konsthallen
Närpesvägen 16
Finland
Bildkonst, hantverk & utställningar
Närpes konstklubbs utställning Flora, Folk och Fä Flora, folk och fä - en temautställning Närpes konstklubb har år 2018 förverkligat ett projekt i nära samarbete med andra sektorer i närmiljön. Några av konstklubbens medlemmar har fungerat som lärare och haft en kreativ målarstund tillsammans med några utvalda målgrupper i Närpes. Vi har tillsammans med boenden på ett ålderdomshem målat blommor, med två skolklasser målat djur och sedan selfies tillsammans med ungdomarna vid en ungdomsgård. Målningarna visas nu i en temautställning med namnet Flora, folk och fä.

Konstklubbens medlemmar deltar också med tre motiv vardera. Alla målningar och skulpturer bildar tillsammans en stor, gemensam temautställning som visas under september månad i konsthallen i Närpes.

Projektet har finansierats av Svenska Kulturfonden.
Närmaste tidpunkt:
Fredag 28.9.2018 kl. 00:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
http://www.narpeskonstklubb.fi
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:

Närpes Konstklubb
E-post: narpes.konstklubb@gmail.com
Webbplats: http://www.narpeskonstklubb.fi
Plats för evenemanget:
Konsthallen
Närpesvägen 16
Finland
Bildkonst, hantverk & utställningar
Närpes konstklubbs utställning Flora, Folk och Fä Flora, folk och fä - en temautställning Närpes konstklubb har år 2018 förverkligat ett projekt i nära samarbete med andra sektorer i närmiljön. Några av konstklubbens medlemmar har fungerat som lärare och haft en kreativ målarstund tillsammans med några utvalda målgrupper i Närpes. Vi har tillsammans med boenden på ett ålderdomshem målat blommor, med två skolklasser målat djur och sedan selfies tillsammans med ungdomarna vid en ungdomsgård. Målningarna visas nu i en temautställning med namnet Flora, folk och fä.

Konstklubbens medlemmar deltar också med tre motiv vardera. Alla målningar och skulpturer bildar tillsammans en stor, gemensam temautställning som visas under september månad i konsthallen i Närpes.

Projektet har finansierats av Svenska Kulturfonden.
Närmaste tidpunkt:
Fredag 28.9.2018 kl. 00:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
http://www.narpeskonstklubb.fi
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:

Närpes Konstklubb
E-post: narpes.konstklubb@gmail.com
Webbplats: http://www.narpeskonstklubb.fi
Plats för evenemanget:
Konsthallen
Närpesvägen 16
Finland
Anmäl evenemanget som osakligt