Idrott, sport & fritid
Farmrace 2018 Hinderbanslopp för barn och vuxna I samarbete med en av Finlands bästa långdistanslöpare Johnny Granqvist ordnar Övermark uf för första gången någonsin terrängloppet FARMRACE. Hinderbanan löps på en åker över varierande hinder med lantligt tema.

För barn under 15 år finns en 2 km lång bana.
För 15 år och äldre är banan 5 km lång.

I Farmrace finns förutom individuellt också möjlighet att delta som ett lag. I ett lag får man vara 2-6 personer. I laget tillåts yngre personer än 15 år, förutsatt att alla de andra i laget är 15 år eller äldre. Man får hjälpas åt vid alla hinder och de 5 svåraste hindren så behöver bara en lagmedlem klara av. Detta gäller 5 km banan. I anmälan meddelas lagets namn samt lagmedlemmar. Det går också att ändra från individuellt till lag i ett senare skede så passa på och anmäl er till förmånligare pris. Deltagaravgiften är den samma oberoende lag eller individuellt.


Tid:
Barnloppet startar kl. 19.00

Anmäl till: overmarkuf@gmail.com
Deltagaravgiften betalas till: FI51 5580 0240 0040 82 (Andelsbanken)
Meddelande: farmrace + namn + e-postadress


Regler:

§1 Alla deltagare är skyldiga att både känna till och att följa reglerna för loppet.
§2 Deltagande sker på egen risk. Deltagande i Farmrace är ett medvetet risktagande från deltagarens sida. Deltagarna är medvetna om att skador kan uppkomma i detta lopp. Arrangörerna för Farmrace frånsäger sig allt ansvar för direkta och indirekta person- och sakskador för deltagarna. Vi rekommenderar alla deltagare att ha försäkring för denna typ av lopp.
§3 Anmälan och betalning är bindande. Om anmälan annulleras från deltagarens sida sker ingen återbetalning av deltagaravgiften eller övriga eventuella kostnader. (se §5)
§4 Arrangörerna förbehåller sig rätten att ändra loppets upplägg när de vill.
§5 Arrangörerna förbehåller sig rätten att ställa in loppet. Då kommer betalda deltagaravgifter att återbetalas.
§6 Det kommer att finnas en planerad bana, följ den!
§7 Har du eller någon annan deltagare skadat sig under loppets gång, är du skyldig att påkalla arrangörernas uppmärksamhet.
§8 Det är inte tillåtet att delta påverkad av droger eller alkohol. Det är heller inte tillåtet att använda prestationshöjande preparat.
§9 Dina personuppgifter registreras i arrangörens datasystem vid din anmälan. Uppgifterna lämnas inte till utomstående.
§10 Under loppets gång kommer arrangörerna att dokumentera evenemanget med bilder och film. Som deltagare ger du Farmrace tillstånd att publicera bildmaterial i de medier Farmrace önskar sig använda.
§11 Farmrace är ett roligt lopp. Använd sund bondförnuft, behöver någon annan deltagare hjälp – ställ upp!

Anmäl dig och häng på sommarens mest spännande motionsjippo här i nejden :D
Närmaste tidpunkt:
Fredag 13.7.2018 kl. 19:00 - 22:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
http://overmarkuf.sou.fi
Prisinformation:
Barn: 8 € (före 1.6) 10 € (före 1.7) 12 € (efter 1.7)
Vuxna (15 år och äldre): 18 € (före 1.6) 23 € (före 1.7) 29 € (efter 1.7)

Arrangör:
Övermark uf
Smedsvägen 1
64610 Övermark
E-post: overmarkuf@gmail.com
Webbplats: http://overmarkuf.sou.fi
Plats för evenemanget:
Övermark
Närpes
Finland
Idrott, sport & fritid
Farmrace 2018 Hinderbanslopp för barn och vuxna I samarbete med en av Finlands bästa långdistanslöpare Johnny Granqvist ordnar Övermark uf för första gången någonsin terrängloppet FARMRACE. Hinderbanan löps på en åker över varierande hinder med lantligt tema.

För barn under 15 år finns en 2 km lång bana.
För 15 år och äldre är banan 5 km lång.

I Farmrace finns förutom individuellt också möjlighet att delta som ett lag. I ett lag får man vara 2-6 personer. I laget tillåts yngre personer än 15 år, förutsatt att alla de andra i laget är 15 år eller äldre. Man får hjälpas åt vid alla hinder och de 5 svåraste hindren så behöver bara en lagmedlem klara av. Detta gäller 5 km banan. I anmälan meddelas lagets namn samt lagmedlemmar. Det går också att ändra från individuellt till lag i ett senare skede så passa på och anmäl er till förmånligare pris. Deltagaravgiften är den samma oberoende lag eller individuellt.


Tid:
Barnloppet startar kl. 19.00

Anmäl till: overmarkuf@gmail.com
Deltagaravgiften betalas till: FI51 5580 0240 0040 82 (Andelsbanken)
Meddelande: farmrace + namn + e-postadress


Regler:

§1 Alla deltagare är skyldiga att både känna till och att följa reglerna för loppet.
§2 Deltagande sker på egen risk. Deltagande i Farmrace är ett medvetet risktagande från deltagarens sida. Deltagarna är medvetna om att skador kan uppkomma i detta lopp. Arrangörerna för Farmrace frånsäger sig allt ansvar för direkta och indirekta person- och sakskador för deltagarna. Vi rekommenderar alla deltagare att ha försäkring för denna typ av lopp.
§3 Anmälan och betalning är bindande. Om anmälan annulleras från deltagarens sida sker ingen återbetalning av deltagaravgiften eller övriga eventuella kostnader. (se §5)
§4 Arrangörerna förbehåller sig rätten att ändra loppets upplägg när de vill.
§5 Arrangörerna förbehåller sig rätten att ställa in loppet. Då kommer betalda deltagaravgifter att återbetalas.
§6 Det kommer att finnas en planerad bana, följ den!
§7 Har du eller någon annan deltagare skadat sig under loppets gång, är du skyldig att påkalla arrangörernas uppmärksamhet.
§8 Det är inte tillåtet att delta påverkad av droger eller alkohol. Det är heller inte tillåtet att använda prestationshöjande preparat.
§9 Dina personuppgifter registreras i arrangörens datasystem vid din anmälan. Uppgifterna lämnas inte till utomstående.
§10 Under loppets gång kommer arrangörerna att dokumentera evenemanget med bilder och film. Som deltagare ger du Farmrace tillstånd att publicera bildmaterial i de medier Farmrace önskar sig använda.
§11 Farmrace är ett roligt lopp. Använd sund bondförnuft, behöver någon annan deltagare hjälp – ställ upp!

Anmäl dig och häng på sommarens mest spännande motionsjippo här i nejden :D
Närmaste tidpunkt:
Fredag 13.7.2018 kl. 19:00 - 22:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
http://overmarkuf.sou.fi
Prisinformation:
Barn: 8 € (före 1.6) 10 € (före 1.7) 12 € (efter 1.7)
Vuxna (15 år och äldre): 18 € (före 1.6) 23 € (före 1.7) 29 € (efter 1.7)
Arrangör:
Övermark uf
Smedsvägen 1
64610 Övermark
E-post: overmarkuf@gmail.com
Webbplats: http://overmarkuf.sou.fi
Plats för evenemanget:
Övermark
Närpes
Finland
Idrott, sport & fritid
Farmrace 2018 Hinderbanslopp för barn och vuxna I samarbete med en av Finlands bästa långdistanslöpare Johnny Granqvist ordnar Övermark uf för första gången någonsin terrängloppet FARMRACE. Hinderbanan löps på en åker över varierande hinder med lantligt tema.

För barn under 15 år finns en 2 km lång bana.
För 15 år och äldre är banan 5 km lång.

I Farmrace finns förutom individuellt också möjlighet att delta som ett lag. I ett lag får man vara 2-6 personer. I laget tillåts yngre personer än 15 år, förutsatt att alla de andra i laget är 15 år eller äldre. Man får hjälpas åt vid alla hinder och de 5 svåraste hindren så behöver bara en lagmedlem klara av. Detta gäller 5 km banan. I anmälan meddelas lagets namn samt lagmedlemmar. Det går också att ändra från individuellt till lag i ett senare skede så passa på och anmäl er till förmånligare pris. Deltagaravgiften är den samma oberoende lag eller individuellt.


Tid:
Barnloppet startar kl. 19.00

Anmäl till: overmarkuf@gmail.com
Deltagaravgiften betalas till: FI51 5580 0240 0040 82 (Andelsbanken)
Meddelande: farmrace + namn + e-postadress


Regler:

§1 Alla deltagare är skyldiga att både känna till och att följa reglerna för loppet.
§2 Deltagande sker på egen risk. Deltagande i Farmrace är ett medvetet risktagande från deltagarens sida. Deltagarna är medvetna om att skador kan uppkomma i detta lopp. Arrangörerna för Farmrace frånsäger sig allt ansvar för direkta och indirekta person- och sakskador för deltagarna. Vi rekommenderar alla deltagare att ha försäkring för denna typ av lopp.
§3 Anmälan och betalning är bindande. Om anmälan annulleras från deltagarens sida sker ingen återbetalning av deltagaravgiften eller övriga eventuella kostnader. (se §5)
§4 Arrangörerna förbehåller sig rätten att ändra loppets upplägg när de vill.
§5 Arrangörerna förbehåller sig rätten att ställa in loppet. Då kommer betalda deltagaravgifter att återbetalas.
§6 Det kommer att finnas en planerad bana, följ den!
§7 Har du eller någon annan deltagare skadat sig under loppets gång, är du skyldig att påkalla arrangörernas uppmärksamhet.
§8 Det är inte tillåtet att delta påverkad av droger eller alkohol. Det är heller inte tillåtet att använda prestationshöjande preparat.
§9 Dina personuppgifter registreras i arrangörens datasystem vid din anmälan. Uppgifterna lämnas inte till utomstående.
§10 Under loppets gång kommer arrangörerna att dokumentera evenemanget med bilder och film. Som deltagare ger du Farmrace tillstånd att publicera bildmaterial i de medier Farmrace önskar sig använda.
§11 Farmrace är ett roligt lopp. Använd sund bondförnuft, behöver någon annan deltagare hjälp – ställ upp!

Anmäl dig och häng på sommarens mest spännande motionsjippo här i nejden :D
Närmaste tidpunkt:
Fredag 13.7.2018 kl. 19:00 - 22:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
http://overmarkuf.sou.fi
Prisinformation:
Barn: 8 € (före 1.6) 10 € (före 1.7) 12 € (efter 1.7)
Vuxna (15 år och äldre): 18 € (före 1.6) 23 € (före 1.7) 29 € (efter 1.7)
Arrangör:
Övermark uf
Smedsvägen 1
64610 Övermark
E-post: overmarkuf@gmail.com
Webbplats: http://overmarkuf.sou.fi
Plats för evenemanget:
Övermark
Närpes
Finland
Anmäl evenemanget som osakligt