Konferenser, kurser, mässor & seminarier
Musei- & hembygdsverksamhet
Övriga evenemang
Örter – från odling till förädling Örter – från odling till förädling Två dagar med kloka gummor och gubbar:

Under kursen lär du dig anlägga en örtträdgård och att plocka, torka och förvara örter. Vi tar forna tiders kunskaper till heders och bekantar oss med läkeväxter i historia och nutid. Tillsammans kokar vi bland annat ringbloms- resp. kådsalva och ansiktsvatten. Du får även lära dig förbereda olika behandlingar så som omslag, fotbad och sittbad. Lunch ordnas under dagarna.

Lärare: Anita Storm - örtrådgivare

Anmälan senast 10.6 till lililanpetterssonsmeds1808@gmail.com / 050-3001037.

Kursen ordnas inom projektet Kulturarvspaketering KAP i Oravais som är finansierad av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling; Europa investerar i landsbygdsområden.
Närmaste tidpunkt:
Söndag 17.6.2018 kl. 10:00 - 16:00
Övriga tidpunkter:
Prisinformation:
25 € (lunchpris ingår inte)
Arrangör:
Oravais Historiska Förening r.f.
Slagfältsvägen 130
66800 Oravias
Telefon: +358503001037
E-post: lilianpetterssonsmeds1808@gmail.com
Webbplats: http://www.oravais1808.fi
Plats för evenemanget:
Slagfältsvägen 130
Slagfältsvägen 130
Konferenser, kurser, mässor & seminarier
Musei- & hembygdsverksamhet
Övriga evenemang
Örter – från odling till förädling Örter – från odling till förädling Två dagar med kloka gummor och gubbar:

Under kursen lär du dig anlägga en örtträdgård och att plocka, torka och förvara örter. Vi tar forna tiders kunskaper till heders och bekantar oss med läkeväxter i historia och nutid. Tillsammans kokar vi bland annat ringbloms- resp. kådsalva och ansiktsvatten. Du får även lära dig förbereda olika behandlingar så som omslag, fotbad och sittbad. Lunch ordnas under dagarna.

Lärare: Anita Storm - örtrådgivare

Anmälan senast 10.6 till lililanpetterssonsmeds1808@gmail.com / 050-3001037.

Kursen ordnas inom projektet Kulturarvspaketering KAP i Oravais som är finansierad av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling; Europa investerar i landsbygdsområden.
Närmaste tidpunkt:
Söndag 17.6.2018 kl. 10:00 - 16:00
Övriga tidpunkter:
Prisinformation:
25 € (lunchpris ingår inte)
Arrangör:
Oravais Historiska Förening r.f.
Slagfältsvägen 130
66800 Oravias
Telefon: +358503001037
E-post: lilianpetterssonsmeds1808@gmail.com
Webbplats: http://www.oravais1808.fi
Plats för evenemanget:
Slagfältsvägen 130
Slagfältsvägen 130
Konferenser, kurser, mässor & seminarier
Musei- & hembygdsverksamhet
Övriga evenemang
Örter – från odling till förädling Örter – från odling till förädling Två dagar med kloka gummor och gubbar:

Under kursen lär du dig anlägga en örtträdgård och att plocka, torka och förvara örter. Vi tar forna tiders kunskaper till heders och bekantar oss med läkeväxter i historia och nutid. Tillsammans kokar vi bland annat ringbloms- resp. kådsalva och ansiktsvatten. Du får även lära dig förbereda olika behandlingar så som omslag, fotbad och sittbad. Lunch ordnas under dagarna.

Lärare: Anita Storm - örtrådgivare

Anmälan senast 10.6 till lililanpetterssonsmeds1808@gmail.com / 050-3001037.

Kursen ordnas inom projektet Kulturarvspaketering KAP i Oravais som är finansierad av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling; Europa investerar i landsbygdsområden.
Närmaste tidpunkt:
Söndag 17.6.2018 kl. 10:00 - 16:00
Övriga tidpunkter:
Prisinformation:
25 € (lunchpris ingår inte)
Arrangör:
Oravais Historiska Förening r.f.
Slagfältsvägen 130
66800 Oravias
Telefon: +358503001037
E-post: lilianpetterssonsmeds1808@gmail.com
Webbplats: http://www.oravais1808.fi
Plats för evenemanget:
Slagfältsvägen 130
Slagfältsvägen 130
Anmäl evenemanget som osakligt