Övriga evenemang
Märigrundsdagen Märigrundsdagen Kom med på en utfärdsdag till Märigrund i Norrnäs och bekanta dig med skärgården när den är som vackrast. Hans Hästbacka berättar om djur-och naturlivet, Marie-Louise Strandberg berättar om växter som kan tas till vara från naturen. Carl-Erik Herrmans och Benita Yrjans bjuder på ljuva sommarvisor. Servering kl. 13-16. Dagen ordnas med väderreservation. Båttransport ordnas från Flatskärets båthamn kl. 12. Anmälan till Mikaela Nygårds tel. 050-3765875. Arr. Norrnäs uf och fiskargillet.
Närmaste tidpunkt:
Söndag 29.7.2018 kl. 13:00 - 16:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
http://www.norrnas.fi
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:
Norrnäs UF
Gamlalandsvägen 67
64530 Norrnäs
Webbplats: http://www.norrnas.fi
Plats för evenemanget:
Märigrund, Norrnäs
Märigrund
Övriga evenemang
Märigrundsdagen Märigrundsdagen Kom med på en utfärdsdag till Märigrund i Norrnäs och bekanta dig med skärgården när den är som vackrast. Hans Hästbacka berättar om djur-och naturlivet, Marie-Louise Strandberg berättar om växter som kan tas till vara från naturen. Carl-Erik Herrmans och Benita Yrjans bjuder på ljuva sommarvisor. Servering kl. 13-16. Dagen ordnas med väderreservation. Båttransport ordnas från Flatskärets båthamn kl. 12. Anmälan till Mikaela Nygårds tel. 050-3765875. Arr. Norrnäs uf och fiskargillet.
Närmaste tidpunkt:
Söndag 29.7.2018 kl. 13:00 - 16:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
http://www.norrnas.fi
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:
Norrnäs UF
Gamlalandsvägen 67
64530 Norrnäs
Webbplats: http://www.norrnas.fi
Plats för evenemanget:
Märigrund, Norrnäs
Märigrund
Övriga evenemang
Märigrundsdagen Märigrundsdagen Kom med på en utfärdsdag till Märigrund i Norrnäs och bekanta dig med skärgården när den är som vackrast. Hans Hästbacka berättar om djur-och naturlivet, Marie-Louise Strandberg berättar om växter som kan tas till vara från naturen. Carl-Erik Herrmans och Benita Yrjans bjuder på ljuva sommarvisor. Servering kl. 13-16. Dagen ordnas med väderreservation. Båttransport ordnas från Flatskärets båthamn kl. 12. Anmälan till Mikaela Nygårds tel. 050-3765875. Arr. Norrnäs uf och fiskargillet.
Närmaste tidpunkt:
Söndag 29.7.2018 kl. 13:00 - 16:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
http://www.norrnas.fi
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:
Norrnäs UF
Gamlalandsvägen 67
64530 Norrnäs
Webbplats: http://www.norrnas.fi
Plats för evenemanget:
Märigrund, Norrnäs
Märigrund
Anmäl evenemanget som osakligt