Musik
Musik skall byggas utav glädje Kuula-institutets allsångskonsert
Närmaste tidpunkt:
Måndag 16.4.2018 kl. 19:00
Övriga tidpunkter:
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:
Kuula-institutet
Skeppsgatan 16
65100 vasa
Telefon: 0400 430351
E-post: bo.lund@vaasa.fi
Plats för evenemanget:
Toivo Kuula-salen
Skeppsgatan 16
Vasa
Musik
Musik skall byggas utav glädje Kuula-institutets allsångskonsert
Närmaste tidpunkt:
Måndag 16.4.2018 kl. 19:00
Övriga tidpunkter:
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:
Kuula-institutet
Skeppsgatan 16
65100 vasa
Telefon: 0400 430351
E-post: bo.lund@vaasa.fi
Plats för evenemanget:
Toivo Kuula-salen
Skeppsgatan 16
Vasa
Musik
Musik skall byggas utav glädje Kuula-institutets allsångskonsert
Närmaste tidpunkt:
Måndag 16.4.2018 kl. 19:00
Övriga tidpunkter:
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:
Kuula-institutet
Skeppsgatan 16
65100 vasa
Telefon: 0400 430351
E-post: bo.lund@vaasa.fi
Plats för evenemanget:
Toivo Kuula-salen
Skeppsgatan 16
Vasa
Anmäl evenemanget som osakligt