Idrott, sport & fritid
30:e Tjejmilen i Närpes Tjejernas eget motionsevenemang i Närpes Tjejmilen är ett motionslopp för damer i alla åldrar. I trevligt sällskap kan du löpa, lunka, gå eller gå med stavar i den takt du själv önskar. Tjejmilen är loppet där nytta och nöje förenas!
En 10 km:s runda i glada tjejers lag genom sommarfagra Närpes centrum är en upplevelse.
Vi har även en 6 km:s rutt man kan välja!
Föreningens herrar sköter servicen längs rutten.
Tjejmilen skall bli ett glatt minne från sommaren 2018!
Förhandsanmälning sker genom inbetalning av startavgiften på 18 euro till Närpes OK:s konto FI66 4963 1050 0302 17 senast fredagen 29.6. För flickor under 14 år är avgiften 12 euro.
Anmälan på platsen före tävlingen från kl 18 till priset av 25 euro.
Kontaktperson: Björn Forsén tel. 0405154068.
Deltagaravgiften berättigar till en deltagargåva. Efter målgång serveras kaffe, grönsaker och olika tilltugg.
Bland alla som går i mål sker utlottning av en mängd priser. Huvudpriset är ett köpkort till ett värde av 250 euro.
-kl 18 samling på Mosedal idrottsplan, Industrivägen 2 Närpes
-kl 18.45 gemensam uppvärmning
-kl 19 starten går – ingen tidtagning!
-kl 19.45 kommer de första i mål
Ta tillfället i akt och möt upp till tjejernas eget motionsjippo!
Närmaste tidpunkt:
Onsdag 4.7.2018 kl. 18:00 - 21:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
https://www.facebook.com/TjejmilenNarpes/
Prisinformation:
Förhandsanmälning 18 € till Närpes OK:s konto FI66 4963 1050 0302 17 senast 29.6. Anmälan på plats 25€. Under 14 år 12€.
Arrangör:
Närpes OK
Sjättåget 13
66270 Pörtom
E-post: kassor@nok.fi
Webbplats: http://www.nok.fi
Plats för evenemanget:
Industrivägen 2, 64230 Närpes st
Industrivägen 2
64230 Närpes
Idrott, sport & fritid
30:e Tjejmilen i Närpes Tjejernas eget motionsevenemang i Närpes Tjejmilen är ett motionslopp för damer i alla åldrar. I trevligt sällskap kan du löpa, lunka, gå eller gå med stavar i den takt du själv önskar. Tjejmilen är loppet där nytta och nöje förenas!
En 10 km:s runda i glada tjejers lag genom sommarfagra Närpes centrum är en upplevelse.
Vi har även en 6 km:s rutt man kan välja!
Föreningens herrar sköter servicen längs rutten.
Tjejmilen skall bli ett glatt minne från sommaren 2018!
Förhandsanmälning sker genom inbetalning av startavgiften på 18 euro till Närpes OK:s konto FI66 4963 1050 0302 17 senast fredagen 29.6. För flickor under 14 år är avgiften 12 euro.
Anmälan på platsen före tävlingen från kl 18 till priset av 25 euro.
Kontaktperson: Björn Forsén tel. 0405154068.
Deltagaravgiften berättigar till en deltagargåva. Efter målgång serveras kaffe, grönsaker och olika tilltugg.
Bland alla som går i mål sker utlottning av en mängd priser. Huvudpriset är ett köpkort till ett värde av 250 euro.
-kl 18 samling på Mosedal idrottsplan, Industrivägen 2 Närpes
-kl 18.45 gemensam uppvärmning
-kl 19 starten går – ingen tidtagning!
-kl 19.45 kommer de första i mål
Ta tillfället i akt och möt upp till tjejernas eget motionsjippo!
Närmaste tidpunkt:
Onsdag 4.7.2018 kl. 18:00 - 21:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
https://www.facebook.com/TjejmilenNarpes/
Prisinformation:
Förhandsanmälning 18 € till Närpes OK:s konto FI66 4963 1050 0302 17 senast 29.6. Anmälan på plats 25€. Under 14 år 12€.
Arrangör:
Närpes OK
Sjättåget 13
66270 Pörtom
E-post: kassor@nok.fi
Webbplats: http://www.nok.fi
Plats för evenemanget:
Industrivägen 2, 64230 Närpes st
Industrivägen 2
64230 Närpes
Idrott, sport & fritid
30:e Tjejmilen i Närpes Tjejernas eget motionsevenemang i Närpes Tjejmilen är ett motionslopp för damer i alla åldrar. I trevligt sällskap kan du löpa, lunka, gå eller gå med stavar i den takt du själv önskar. Tjejmilen är loppet där nytta och nöje förenas!
En 10 km:s runda i glada tjejers lag genom sommarfagra Närpes centrum är en upplevelse.
Vi har även en 6 km:s rutt man kan välja!
Föreningens herrar sköter servicen längs rutten.
Tjejmilen skall bli ett glatt minne från sommaren 2018!
Förhandsanmälning sker genom inbetalning av startavgiften på 18 euro till Närpes OK:s konto FI66 4963 1050 0302 17 senast fredagen 29.6. För flickor under 14 år är avgiften 12 euro.
Anmälan på platsen före tävlingen från kl 18 till priset av 25 euro.
Kontaktperson: Björn Forsén tel. 0405154068.
Deltagaravgiften berättigar till en deltagargåva. Efter målgång serveras kaffe, grönsaker och olika tilltugg.
Bland alla som går i mål sker utlottning av en mängd priser. Huvudpriset är ett köpkort till ett värde av 250 euro.
-kl 18 samling på Mosedal idrottsplan, Industrivägen 2 Närpes
-kl 18.45 gemensam uppvärmning
-kl 19 starten går – ingen tidtagning!
-kl 19.45 kommer de första i mål
Ta tillfället i akt och möt upp till tjejernas eget motionsjippo!
Närmaste tidpunkt:
Onsdag 4.7.2018 kl. 18:00 - 21:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
https://www.facebook.com/TjejmilenNarpes/
Prisinformation:
Förhandsanmälning 18 € till Närpes OK:s konto FI66 4963 1050 0302 17 senast 29.6. Anmälan på plats 25€. Under 14 år 12€.
Arrangör:
Närpes OK
Sjättåget 13
66270 Pörtom
E-post: kassor@nok.fi
Webbplats: http://www.nok.fi
Plats för evenemanget:
Industrivägen 2, 64230 Närpes st
Industrivägen 2
64230 Närpes
Anmäl evenemanget som osakligt