Bildkonst, hantverk & utställningar
Musei- & hembygdsverksamhet
BioFoto Finland: MITT FINLAND Simon Gripenberg: POSITIVA Fotoutställning 4. - 28.3.2018

Vernissage lördag 3.3. kl. 15
Välkommen!

BioFoto Finland är den första föreningen i sitt slag för hela Svenskfinland. Föreningen strävar efter att fånga upp det snabbt växande naturfotointresset i Finland. Bland medlemmarna finns såväl naturkunniga hobbyfotografer, naturskribenter, bildkonstnärer som yrkesfotografer. Medlemmarna är verksamma längs hela den svenskspråkiga kusten; från Nyland, Åboland och upp till Österbotten i norr.
Med denna utställning önskar BioFoto Finland hylla Finlands hundraåriga självständighet. Utställningens fyrtio bilder, tagna av våra medlemmar, presenterar på olika sätt den vackra natur vi har så gott om i Finland,. Med bilderna vill vi påminna oss alla om att naturen också behöver omsorg och omtanke för att bevaras och på så sätt hjälpa till att hålla oss människor i balans.

Konstutställningen POSITIVA - som arrangeras i anslutning till BioFoto Finlands fotoutställning - handlar om miljö- och framtidsfrågor samt begreppet positivitet, som inte alltid är så entydigt.
Närmaste tidpunkt:
Onsdag 28.3.2018 kl. 18:00 - 20:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
https://www.biofoto.fi
Prisinformation:
4€.
Under 18 år och studerande fritt inträde.
Onsdagar kl. 18-20 fritt inträde.
Hos oss fungerar också museikortet.

Arrangör:
Jakobstads museum
Storgatan 4
68600 Jakobstad
Plats för evenemanget:
Tobaksmagasinet
Jakobsgatan 9
Jakobstad
Bildkonst, hantverk & utställningar
Musei- & hembygdsverksamhet
BioFoto Finland: MITT FINLAND Simon Gripenberg: POSITIVA Fotoutställning 4. - 28.3.2018

Vernissage lördag 3.3. kl. 15
Välkommen!

BioFoto Finland är den första föreningen i sitt slag för hela Svenskfinland. Föreningen strävar efter att fånga upp det snabbt växande naturfotointresset i Finland. Bland medlemmarna finns såväl naturkunniga hobbyfotografer, naturskribenter, bildkonstnärer som yrkesfotografer. Medlemmarna är verksamma längs hela den svenskspråkiga kusten; från Nyland, Åboland och upp till Österbotten i norr.
Med denna utställning önskar BioFoto Finland hylla Finlands hundraåriga självständighet. Utställningens fyrtio bilder, tagna av våra medlemmar, presenterar på olika sätt den vackra natur vi har så gott om i Finland,. Med bilderna vill vi påminna oss alla om att naturen också behöver omsorg och omtanke för att bevaras och på så sätt hjälpa till att hålla oss människor i balans.

Konstutställningen POSITIVA - som arrangeras i anslutning till BioFoto Finlands fotoutställning - handlar om miljö- och framtidsfrågor samt begreppet positivitet, som inte alltid är så entydigt.
Närmaste tidpunkt:
Onsdag 28.3.2018 kl. 18:00 - 20:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
https://www.biofoto.fi
Prisinformation:
4€.
Under 18 år och studerande fritt inträde.
Onsdagar kl. 18-20 fritt inträde.
Hos oss fungerar också museikortet.
Arrangör:
Jakobstads museum
Storgatan 4
68600 Jakobstad
Plats för evenemanget:
Tobaksmagasinet
Jakobsgatan 9
Jakobstad
Bildkonst, hantverk & utställningar
Musei- & hembygdsverksamhet
BioFoto Finland: MITT FINLAND Simon Gripenberg: POSITIVA Fotoutställning 4. - 28.3.2018

Vernissage lördag 3.3. kl. 15
Välkommen!

BioFoto Finland är den första föreningen i sitt slag för hela Svenskfinland. Föreningen strävar efter att fånga upp det snabbt växande naturfotointresset i Finland. Bland medlemmarna finns såväl naturkunniga hobbyfotografer, naturskribenter, bildkonstnärer som yrkesfotografer. Medlemmarna är verksamma längs hela den svenskspråkiga kusten; från Nyland, Åboland och upp till Österbotten i norr.
Med denna utställning önskar BioFoto Finland hylla Finlands hundraåriga självständighet. Utställningens fyrtio bilder, tagna av våra medlemmar, presenterar på olika sätt den vackra natur vi har så gott om i Finland,. Med bilderna vill vi påminna oss alla om att naturen också behöver omsorg och omtanke för att bevaras och på så sätt hjälpa till att hålla oss människor i balans.

Konstutställningen POSITIVA - som arrangeras i anslutning till BioFoto Finlands fotoutställning - handlar om miljö- och framtidsfrågor samt begreppet positivitet, som inte alltid är så entydigt.
Närmaste tidpunkt:
Onsdag 28.3.2018 kl. 18:00 - 20:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
https://www.biofoto.fi
Prisinformation:
4€.
Under 18 år och studerande fritt inträde.
Onsdagar kl. 18-20 fritt inträde.
Hos oss fungerar också museikortet.
Arrangör:
Jakobstads museum
Storgatan 4
68600 Jakobstad
Plats för evenemanget:
Tobaksmagasinet
Jakobsgatan 9
Jakobstad
Anmäl evenemanget som osakligt