Övriga evenemang
Barn i kris Tove Hästbacka Helst skulle vi skydda barn från kriser och sorg. Förr eller senare kommer en sorg att drabba familjen. En sorg för barnet kan vara föräldrars skilsmässa eller att en nära anhörig går bort. Barns reaktioner på sorg och kriser kan ta sig olika uttryck, barnet kan t.ex.reagera med tillbakadragenhet, rädsla, klängighet, oro, irritation, ilska, orolig sömn och försämrad aptit. Barn reagerar olika beroende på bl.a. ålder, utvecklingsnivå och personlighet. Föreläsningen är avgiftsfri och ordnas i samarbete med Familjecentret i Närpes.
Närmaste tidpunkt:
Onsdag 11.4.2018 kl. 18:30 - 20:00
Övriga tidpunkter:
11.04.2018 kl. 18:30 - 20:00
Evenemangets hemsida:
https://www.narpes.fi/sv/vuxeninstitutet
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:

Närpes vuxeninstitut
Vasavägen 764
64220 Yttermark
Telefon: 06-2249280
E-post: vuxeninstitutet@narpes.fi
Webbplats: http://www.narpes.fi/vuxeninstitutet
Plats för evenemanget:
Närpes stadshus
Kyrkvägen 2 Närpes
Övriga evenemang
Barn i kris Tove Hästbacka Helst skulle vi skydda barn från kriser och sorg. Förr eller senare kommer en sorg att drabba familjen. En sorg för barnet kan vara föräldrars skilsmässa eller att en nära anhörig går bort. Barns reaktioner på sorg och kriser kan ta sig olika uttryck, barnet kan t.ex.reagera med tillbakadragenhet, rädsla, klängighet, oro, irritation, ilska, orolig sömn och försämrad aptit. Barn reagerar olika beroende på bl.a. ålder, utvecklingsnivå och personlighet. Föreläsningen är avgiftsfri och ordnas i samarbete med Familjecentret i Närpes.
Närmaste tidpunkt:
Onsdag 11.4.2018 kl. 18:30 - 20:00
Övriga tidpunkter:
11.04.2018 kl. 18:30 - 20:00
Evenemangets hemsida:
https://www.narpes.fi/sv/vuxeninstitutet
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:

Närpes vuxeninstitut
Vasavägen 764
64220 Yttermark
Telefon: 06-2249280
E-post: vuxeninstitutet@narpes.fi
Webbplats: http://www.narpes.fi/vuxeninstitutet
Plats för evenemanget:
Närpes stadshus
Kyrkvägen 2 Närpes
Övriga evenemang
Barn i kris Tove Hästbacka Helst skulle vi skydda barn från kriser och sorg. Förr eller senare kommer en sorg att drabba familjen. En sorg för barnet kan vara föräldrars skilsmässa eller att en nära anhörig går bort. Barns reaktioner på sorg och kriser kan ta sig olika uttryck, barnet kan t.ex.reagera med tillbakadragenhet, rädsla, klängighet, oro, irritation, ilska, orolig sömn och försämrad aptit. Barn reagerar olika beroende på bl.a. ålder, utvecklingsnivå och personlighet. Föreläsningen är avgiftsfri och ordnas i samarbete med Familjecentret i Närpes.
Närmaste tidpunkt:
Onsdag 11.4.2018 kl. 18:30 - 20:00
Övriga tidpunkter:
11.04.2018 kl. 18:30 - 20:00
Evenemangets hemsida:
https://www.narpes.fi/sv/vuxeninstitutet
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:

Närpes vuxeninstitut
Vasavägen 764
64220 Yttermark
Telefon: 06-2249280
E-post: vuxeninstitutet@narpes.fi
Webbplats: http://www.narpes.fi/vuxeninstitutet
Plats för evenemanget:
Närpes stadshus
Kyrkvägen 2 Närpes
Anmäl evenemanget som osakligt