Konferenser, kurser, mässor & seminarier
Arbetsmetoder för förbättring av mjölkgårdars resultat Foderfframställning samt iakttagelse av brunst Työtavoilla tulosta maitotiloille (Arbetsmetoder för förbättring av mjölkgårdars resultat) -projektets
mål är att förbättra produktiviteten och effektiviteten på mjölkgårdar genom att tillhandahålla den
senaste informationen till mjölkbönder, deras anställda, avbytare och andra berörda parter. Vi
Närmaste tidpunkt:
Tisdag 13.2.2018 kl. 09:30 - 15:30
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
http://www.helsinki.fi/ruralia/uutiset/2016/Ty%C3%B6tavoilla_tulosta_maitotiloille_2016.html
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Bilagor:
Arbetsmetoder för förbättring av mjölkgårdars resultat -projekt
Arbetsmetoder för förbättring av mjölkgårdars resultat
Arrangör:
Ruralia Institutet
Kampusranta 9 c, 2 krs.
60320 Seinäjoki
Telefon: 0294140343
E-post: heidi.valiaho@helsinki.fi
Webbplats: http://www.helsinki.fi/ruralia/
Plats för evenemanget:
Opetusravintola Kokkolinna
Kokkola
Finland
Konferenser, kurser, mässor & seminarier
Arbetsmetoder för förbättring av mjölkgårdars resultat Foderfframställning samt iakttagelse av brunst Työtavoilla tulosta maitotiloille (Arbetsmetoder för förbättring av mjölkgårdars resultat) -projektets
mål är att förbättra produktiviteten och effektiviteten på mjölkgårdar genom att tillhandahålla den
senaste informationen till mjölkbönder, deras anställda, avbytare och andra berörda parter. Vi
Närmaste tidpunkt:
Tisdag 13.2.2018 kl. 09:30 - 15:30
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
http://www.helsinki.fi/ruralia/uutiset/2016/Ty%C3%B6tavoilla_tulosta_maitotiloille_2016.html
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Bilagor:
Arbetsmetoder för förbättring av mjölkgårdars resultat -projekt
Arbetsmetoder för förbättring av mjölkgårdars resultat
Arrangör:
Ruralia Institutet
Kampusranta 9 c, 2 krs.
60320 Seinäjoki
Telefon: 0294140343
E-post: heidi.valiaho@helsinki.fi
Webbplats: http://www.helsinki.fi/ruralia/
Plats för evenemanget:
Opetusravintola Kokkolinna
Kokkola
Finland
Konferenser, kurser, mässor & seminarier
Arbetsmetoder för förbättring av mjölkgårdars resultat Foderfframställning samt iakttagelse av brunst Työtavoilla tulosta maitotiloille (Arbetsmetoder för förbättring av mjölkgårdars resultat) -projektets
mål är att förbättra produktiviteten och effektiviteten på mjölkgårdar genom att tillhandahålla den
senaste informationen till mjölkbönder, deras anställda, avbytare och andra berörda parter. Vi
Närmaste tidpunkt:
Tisdag 13.2.2018 kl. 09:30 - 15:30
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
http://www.helsinki.fi/ruralia/uutiset/2016/Ty%C3%B6tavoilla_tulosta_maitotiloille_2016.html
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Bilagor:
Arbetsmetoder för förbättring av mjölkgårdars resultat -projekt
Arbetsmetoder för förbättring av mjölkgårdars resultat
Arrangör:
Ruralia Institutet
Kampusranta 9 c, 2 krs.
60320 Seinäjoki
Telefon: 0294140343
E-post: heidi.valiaho@helsinki.fi
Webbplats: http://www.helsinki.fi/ruralia/
Plats för evenemanget:
Opetusravintola Kokkolinna
Kokkola
Finland
Anmäl evenemanget som osakligt