Litteratur
Övriga evenemang
Sagostund på Vasa huvudbibliotek Sagostund på svenska Sagostunder är främst riktade till barn under skolåldern och till deras föräldrar, mor- och farföräldrar samt vårdare. Sagostundens längd är ca 30 minuter. Välkommen!
Närmaste tidpunkt:
Onsdag 14.2.2018 kl. 10:15 - 10:45
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
https://bibliotek.vaasa.fi
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:

Vasa stadsbibliotek
Kirjastonkatu 13
65100 Vaasa
Telefon: 06-325 3533
E-post: kirjasto.palaute@vaasa.fi
Webbplats: http://kirjasto.vaasa.fi
Plats för evenemanget:
Vasa huvudbibliotek, barnavdelningen (våning 1), sagorummet Illusia
Biblioteksgatan 13
Vaasa
Litteratur
Övriga evenemang
Sagostund på Vasa huvudbibliotek Sagostund på svenska Sagostunder är främst riktade till barn under skolåldern och till deras föräldrar, mor- och farföräldrar samt vårdare. Sagostundens längd är ca 30 minuter. Välkommen!
Närmaste tidpunkt:
Onsdag 14.2.2018 kl. 10:15 - 10:45
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
https://bibliotek.vaasa.fi
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:

Vasa stadsbibliotek
Kirjastonkatu 13
65100 Vaasa
Telefon: 06-325 3533
E-post: kirjasto.palaute@vaasa.fi
Webbplats: http://kirjasto.vaasa.fi
Plats för evenemanget:
Vasa huvudbibliotek, barnavdelningen (våning 1), sagorummet Illusia
Biblioteksgatan 13
Vaasa
Litteratur
Övriga evenemang
Sagostund på Vasa huvudbibliotek Sagostund på svenska Sagostunder är främst riktade till barn under skolåldern och till deras föräldrar, mor- och farföräldrar samt vårdare. Sagostundens längd är ca 30 minuter. Välkommen!
Närmaste tidpunkt:
Onsdag 14.2.2018 kl. 10:15 - 10:45
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
https://bibliotek.vaasa.fi
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:

Vasa stadsbibliotek
Kirjastonkatu 13
65100 Vaasa
Telefon: 06-325 3533
E-post: kirjasto.palaute@vaasa.fi
Webbplats: http://kirjasto.vaasa.fi
Plats för evenemanget:
Vasa huvudbibliotek, barnavdelningen (våning 1), sagorummet Illusia
Biblioteksgatan 13
Vaasa
Anmäl evenemanget som osakligt