Barn och familjer
Idrott, sport & fritid
Vinterkarneval i Larsmo 24.2.2018 Vinterkarneval vid Larsmo idrottspark lördag 24.2.2018 kl. 12-15. Vinterkarnevalen vid Larsmo idrottspark lördag 24.2. 2018 kl. 12-15 med olika programstationer, aktivitetsmöjligheter, servering och utlottningar.
Närmaste tidpunkt:
Lördag 24.2.2018 kl. 12:00 - 15:00
Övriga tidpunkter:
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:
Larsmo kommun
Norra Larsmovägen 30,
68570 Larsmo
Telefon: 06 78 57 111
E-post: larsmo.kommun@larsmo.fi
Webbplats: http://larsmo.fi
Plats för evenemanget:
larsmo idrottspark, Norra Larsmovägen 70, 68570 Larsmo
Larsmo
Finland
Barn och familjer
Idrott, sport & fritid
Vinterkarneval i Larsmo 24.2.2018 Vinterkarneval vid Larsmo idrottspark lördag 24.2.2018 kl. 12-15. Vinterkarnevalen vid Larsmo idrottspark lördag 24.2. 2018 kl. 12-15 med olika programstationer, aktivitetsmöjligheter, servering och utlottningar.
Närmaste tidpunkt:
Lördag 24.2.2018 kl. 12:00 - 15:00
Övriga tidpunkter:
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:
Larsmo kommun
Norra Larsmovägen 30,
68570 Larsmo
Telefon: 06 78 57 111
E-post: larsmo.kommun@larsmo.fi
Webbplats: http://larsmo.fi
Plats för evenemanget:
larsmo idrottspark, Norra Larsmovägen 70, 68570 Larsmo
Larsmo
Finland
Barn och familjer
Idrott, sport & fritid
Vinterkarneval i Larsmo 24.2.2018 Vinterkarneval vid Larsmo idrottspark lördag 24.2.2018 kl. 12-15. Vinterkarnevalen vid Larsmo idrottspark lördag 24.2. 2018 kl. 12-15 med olika programstationer, aktivitetsmöjligheter, servering och utlottningar.
Närmaste tidpunkt:
Lördag 24.2.2018 kl. 12:00 - 15:00
Övriga tidpunkter:
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:
Larsmo kommun
Norra Larsmovägen 30,
68570 Larsmo
Telefon: 06 78 57 111
E-post: larsmo.kommun@larsmo.fi
Webbplats: http://larsmo.fi
Plats för evenemanget:
larsmo idrottspark, Norra Larsmovägen 70, 68570 Larsmo
Larsmo
Finland
Anmäl evenemanget som osakligt