Bildkonst, hantverk & utställningar
Matti Visanti – Illustratör och arkitekt Tikanojas konsthem På utställningen visas den österbottniske arkitektens, konstnärens och illustratörens mångsidiga produktion.

För allmänheten öppna utställningsguidningar ordnas kl. 13 på svenska och kl. 14 på finska på söndagar 15.10, 19.11, 17.12 och 21.1.

Inträdet är fritt till utställningen på onsdag 29.11. Guidade konstkvarter ordnas kl. 13 på svenska och kl. 14 på finska.
Närmaste tidpunkt:
Söndag 4.2.2018 kl. 10:00 - 16:00
Övriga tidpunkter:
Prisinformation:
Inträde: 9 € / 6 € / under 18 åringar gratis.
Arrangör:
Vasa stads museer
Telefon: 06 325 3800
E-post: museoinfo@vaasa.fi
Plats för evenemanget:
Hovrättsesplanaden 4, Vasa
Vaasa
Finland
Bildkonst, hantverk & utställningar
Matti Visanti – Illustratör och arkitekt Tikanojas konsthem På utställningen visas den österbottniske arkitektens, konstnärens och illustratörens mångsidiga produktion.

För allmänheten öppna utställningsguidningar ordnas kl. 13 på svenska och kl. 14 på finska på söndagar 15.10, 19.11, 17.12 och 21.1.

Inträdet är fritt till utställningen på onsdag 29.11. Guidade konstkvarter ordnas kl. 13 på svenska och kl. 14 på finska.
Närmaste tidpunkt:
Söndag 4.2.2018 kl. 10:00 - 16:00
Övriga tidpunkter:
Prisinformation:
Inträde: 9 € / 6 € / under 18 åringar gratis.
Arrangör:
Vasa stads museer
Telefon: 06 325 3800
E-post: museoinfo@vaasa.fi
Plats för evenemanget:
Hovrättsesplanaden 4, Vasa
Vaasa
Finland
Bildkonst, hantverk & utställningar
Matti Visanti – Illustratör och arkitekt Tikanojas konsthem På utställningen visas den österbottniske arkitektens, konstnärens och illustratörens mångsidiga produktion.

För allmänheten öppna utställningsguidningar ordnas kl. 13 på svenska och kl. 14 på finska på söndagar 15.10, 19.11, 17.12 och 21.1.

Inträdet är fritt till utställningen på onsdag 29.11. Guidade konstkvarter ordnas kl. 13 på svenska och kl. 14 på finska.
Närmaste tidpunkt:
Söndag 4.2.2018 kl. 10:00 - 16:00
Övriga tidpunkter:
Prisinformation:
Inträde: 9 € / 6 € / under 18 åringar gratis.
Arrangör:
Vasa stads museer
Telefon: 06 325 3800
E-post: museoinfo@vaasa.fi
Plats för evenemanget:
Hovrättsesplanaden 4, Vasa
Vaasa
Finland
Anmäl evenemanget som osakligt