Konferenser, kurser, mässor & seminarier
Sjuka hus Peter Rosenholm Mögel och svamp är naturligt existerande mikroorganismer, nödvändiga i nedbrytningsprocessen av löv, trä och annan växtlighet i naturen. Klimatförändringen ger oväntade resultat: en byggnad kan genom luftburna sporer angripas av mögel och svamp. En avgörande faktor i mögelförekomst är fukt. Orsaken kan var olika byggnadstekniska felaktigheter, inbyggd fukt eller bristande underhåll. En fuktskada som observeras bör omedelbart åtgärdas. Om den inte åtgärdas kan den leda till uppkomst av mikrobtillväxt. Typiska symptom hos människor som exponeras för mikrober är rethosta, snuva, rinnande ögon, huvudvärk eller hudutslag. Anmäl dig senast 14.11.
Närmaste tidpunkt:
Tisdag 21.11.2017 kl. 18:00 - 20:30
Övriga tidpunkter:
21.11.2017 kl. 18:00 - 20:30
Evenemangets hemsida:
https://www.opistopalvelut.fi/narpes/index.php?l=sv
Prisinformation:
15 €
Bilagor:
Sjuka hus
Arrangör:

Närpes vuxeninstitut
Vasavägen 764
64220 Yttermark
Telefon: 06-2249280
E-post: vuxeninstitutet@narpes.fi
Webbplats: http://www.narpes.fi/vuxeninstitutet
Plats för evenemanget:
Stadshuset Närpes
Finland
Konferenser, kurser, mässor & seminarier
Sjuka hus Peter Rosenholm Mögel och svamp är naturligt existerande mikroorganismer, nödvändiga i nedbrytningsprocessen av löv, trä och annan växtlighet i naturen. Klimatförändringen ger oväntade resultat: en byggnad kan genom luftburna sporer angripas av mögel och svamp. En avgörande faktor i mögelförekomst är fukt. Orsaken kan var olika byggnadstekniska felaktigheter, inbyggd fukt eller bristande underhåll. En fuktskada som observeras bör omedelbart åtgärdas. Om den inte åtgärdas kan den leda till uppkomst av mikrobtillväxt. Typiska symptom hos människor som exponeras för mikrober är rethosta, snuva, rinnande ögon, huvudvärk eller hudutslag. Anmäl dig senast 14.11.
Närmaste tidpunkt:
Tisdag 21.11.2017 kl. 18:00 - 20:30
Övriga tidpunkter:
21.11.2017 kl. 18:00 - 20:30
Evenemangets hemsida:
https://www.opistopalvelut.fi/narpes/index.php?l=sv
Prisinformation:
15 €
Bilagor:
Sjuka hus
Arrangör:

Närpes vuxeninstitut
Vasavägen 764
64220 Yttermark
Telefon: 06-2249280
E-post: vuxeninstitutet@narpes.fi
Webbplats: http://www.narpes.fi/vuxeninstitutet
Plats för evenemanget:
Stadshuset Närpes
Finland
Konferenser, kurser, mässor & seminarier
Sjuka hus Peter Rosenholm Mögel och svamp är naturligt existerande mikroorganismer, nödvändiga i nedbrytningsprocessen av löv, trä och annan växtlighet i naturen. Klimatförändringen ger oväntade resultat: en byggnad kan genom luftburna sporer angripas av mögel och svamp. En avgörande faktor i mögelförekomst är fukt. Orsaken kan var olika byggnadstekniska felaktigheter, inbyggd fukt eller bristande underhåll. En fuktskada som observeras bör omedelbart åtgärdas. Om den inte åtgärdas kan den leda till uppkomst av mikrobtillväxt. Typiska symptom hos människor som exponeras för mikrober är rethosta, snuva, rinnande ögon, huvudvärk eller hudutslag. Anmäl dig senast 14.11.
Närmaste tidpunkt:
Tisdag 21.11.2017 kl. 18:00 - 20:30
Övriga tidpunkter:
21.11.2017 kl. 18:00 - 20:30
Evenemangets hemsida:
https://www.opistopalvelut.fi/narpes/index.php?l=sv
Prisinformation:
15 €
Bilagor:
Sjuka hus
Arrangör:

Närpes vuxeninstitut
Vasavägen 764
64220 Yttermark
Telefon: 06-2249280
E-post: vuxeninstitutet@narpes.fi
Webbplats: http://www.narpes.fi/vuxeninstitutet
Plats för evenemanget:
Stadshuset Närpes
Finland
Anmäl evenemanget som osakligt