Övriga evenemang
Arv, testamente, gåva och deras skatteföljder Hanna Stenholm Vicehäradshövding, AFM Hanna Stenholm går under föreläsningen igenom lagstiftningen gällande arv, gåva och testamente, skatteföljderna av dessa och hur man kan skatteplanera vid olika överlåtelser. Anmäl dig senast 8.11.
Närmaste tidpunkt:
Onsdag 15.11.2017 kl. 18:30 - 20:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
https://www.opistopalvelut.fi/narpes/index.php?l=sv
Prisinformation:
10 €
Bilagor:
Arv, testamente och gåva
Arrangör:

Närpes vuxeninstitut
Vasavägen 764
64220 Yttermark
Telefon: 06-2249280
E-post: vuxeninstitutet@narpes.fi
Webbplats: http://www.narpes.fi/vuxeninstitutet
Plats för evenemanget:
Stadshuset Närpes
Finland
Övriga evenemang
Arv, testamente, gåva och deras skatteföljder Hanna Stenholm Vicehäradshövding, AFM Hanna Stenholm går under föreläsningen igenom lagstiftningen gällande arv, gåva och testamente, skatteföljderna av dessa och hur man kan skatteplanera vid olika överlåtelser. Anmäl dig senast 8.11.
Närmaste tidpunkt:
Onsdag 15.11.2017 kl. 18:30 - 20:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
https://www.opistopalvelut.fi/narpes/index.php?l=sv
Prisinformation:
10 €
Bilagor:
Arv, testamente och gåva
Arrangör:

Närpes vuxeninstitut
Vasavägen 764
64220 Yttermark
Telefon: 06-2249280
E-post: vuxeninstitutet@narpes.fi
Webbplats: http://www.narpes.fi/vuxeninstitutet
Plats för evenemanget:
Stadshuset Närpes
Finland
Övriga evenemang
Arv, testamente, gåva och deras skatteföljder Hanna Stenholm Vicehäradshövding, AFM Hanna Stenholm går under föreläsningen igenom lagstiftningen gällande arv, gåva och testamente, skatteföljderna av dessa och hur man kan skatteplanera vid olika överlåtelser. Anmäl dig senast 8.11.
Närmaste tidpunkt:
Onsdag 15.11.2017 kl. 18:30 - 20:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
https://www.opistopalvelut.fi/narpes/index.php?l=sv
Prisinformation:
10 €
Bilagor:
Arv, testamente och gåva
Arrangör:

Närpes vuxeninstitut
Vasavägen 764
64220 Yttermark
Telefon: 06-2249280
E-post: vuxeninstitutet@narpes.fi
Webbplats: http://www.narpes.fi/vuxeninstitutet
Plats för evenemanget:
Stadshuset Närpes
Finland
Anmäl evenemanget som osakligt