Finland 100
Övriga evenemang
Föreläsningsserie - 100 år av historia Rainer Böling Med anledning av att Finland i år firar 100 år arrangerar vuxeninstitutet en föreläsningsserie med historiskt tema. Kvällarna leds av Rainer Böling och varje kväll har ett specifikt tema. Man kan delta enbart som åhörare men man är också välkommen att delge egna berättelser eller minnen under kvällarna.

Viktiga händelser i Närpes historia
Mån. 25.9 kl. 18.30-20.00 (anmälan senast 25.9)
Kursavgift 10 €
Kvällens tema är viktiga händelser som har präglat Närpes (samt Pörtom och Övermark) under de senaste 100 åren.

Krigstiden
Mån. 16.10 kl. 18.30-20.00 (anmälan senast 9.10)
Kursavgift 10 €
Kvällens tema är krigstiden. Finland har under sin 100-åriga historia hunnit vara med om tre krig som påverkat samhället och människorna. Lever en del minnen och berättelser kvar ännu från 1918 års krig? Hur var det i Närpes under vinterkrigstiden? Och hur var efterkrigstiden?

Den tekniska utvecklingen
Mån. 13.11 kl. 18.30-20.00 (anmälan senast 6.11)
Kursavgift 10 €
Kvällens tema är de tekniska utvecklingsskeden som Finland genomgått. Vi talar om jordbruksmaskiner, dikning och täckdikning samt redskap i skogen: från yxa och såg till skördare och skoter.
Närmaste tidpunkt:
Måndag 13.11.2017 kl. 18:30 - 20:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
https://www.opistopalvelut.fi/narpes/index.php?l=sv
Prisinformation:
10 €/kväll
Bilagor:
Frelsningsserie 100 r av historia
Föreläsningsserie 100 år av historia
Arrangör:

Närpes vuxeninstitut
Vasavägen 764
64220 Yttermark
Telefon: 06-2249280
E-post: vuxeninstitutet@narpes.fi
Webbplats: http://www.narpes.fi/vuxeninstitutet
Plats för evenemanget:
Stadshuset Närpes
Finland
Finland 100
Övriga evenemang
Föreläsningsserie - 100 år av historia Rainer Böling Med anledning av att Finland i år firar 100 år arrangerar vuxeninstitutet en föreläsningsserie med historiskt tema. Kvällarna leds av Rainer Böling och varje kväll har ett specifikt tema. Man kan delta enbart som åhörare men man är också välkommen att delge egna berättelser eller minnen under kvällarna.

Viktiga händelser i Närpes historia
Mån. 25.9 kl. 18.30-20.00 (anmälan senast 25.9)
Kursavgift 10 €
Kvällens tema är viktiga händelser som har präglat Närpes (samt Pörtom och Övermark) under de senaste 100 åren.

Krigstiden
Mån. 16.10 kl. 18.30-20.00 (anmälan senast 9.10)
Kursavgift 10 €
Kvällens tema är krigstiden. Finland har under sin 100-åriga historia hunnit vara med om tre krig som påverkat samhället och människorna. Lever en del minnen och berättelser kvar ännu från 1918 års krig? Hur var det i Närpes under vinterkrigstiden? Och hur var efterkrigstiden?

Den tekniska utvecklingen
Mån. 13.11 kl. 18.30-20.00 (anmälan senast 6.11)
Kursavgift 10 €
Kvällens tema är de tekniska utvecklingsskeden som Finland genomgått. Vi talar om jordbruksmaskiner, dikning och täckdikning samt redskap i skogen: från yxa och såg till skördare och skoter.
Närmaste tidpunkt:
Måndag 13.11.2017 kl. 18:30 - 20:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
https://www.opistopalvelut.fi/narpes/index.php?l=sv
Prisinformation:
10 €/kväll
Bilagor:
Frelsningsserie 100 r av historia
Föreläsningsserie 100 år av historia
Arrangör:

Närpes vuxeninstitut
Vasavägen 764
64220 Yttermark
Telefon: 06-2249280
E-post: vuxeninstitutet@narpes.fi
Webbplats: http://www.narpes.fi/vuxeninstitutet
Plats för evenemanget:
Stadshuset Närpes
Finland
Finland 100
Övriga evenemang
Föreläsningsserie - 100 år av historia Rainer Böling Med anledning av att Finland i år firar 100 år arrangerar vuxeninstitutet en föreläsningsserie med historiskt tema. Kvällarna leds av Rainer Böling och varje kväll har ett specifikt tema. Man kan delta enbart som åhörare men man är också välkommen att delge egna berättelser eller minnen under kvällarna.

Viktiga händelser i Närpes historia
Mån. 25.9 kl. 18.30-20.00 (anmälan senast 25.9)
Kursavgift 10 €
Kvällens tema är viktiga händelser som har präglat Närpes (samt Pörtom och Övermark) under de senaste 100 åren.

Krigstiden
Mån. 16.10 kl. 18.30-20.00 (anmälan senast 9.10)
Kursavgift 10 €
Kvällens tema är krigstiden. Finland har under sin 100-åriga historia hunnit vara med om tre krig som påverkat samhället och människorna. Lever en del minnen och berättelser kvar ännu från 1918 års krig? Hur var det i Närpes under vinterkrigstiden? Och hur var efterkrigstiden?

Den tekniska utvecklingen
Mån. 13.11 kl. 18.30-20.00 (anmälan senast 6.11)
Kursavgift 10 €
Kvällens tema är de tekniska utvecklingsskeden som Finland genomgått. Vi talar om jordbruksmaskiner, dikning och täckdikning samt redskap i skogen: från yxa och såg till skördare och skoter.
Närmaste tidpunkt:
Måndag 13.11.2017 kl. 18:30 - 20:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
https://www.opistopalvelut.fi/narpes/index.php?l=sv
Prisinformation:
10 €/kväll
Bilagor:
Frelsningsserie 100 r av historia
Föreläsningsserie 100 år av historia
Arrangör:

Närpes vuxeninstitut
Vasavägen 764
64220 Yttermark
Telefon: 06-2249280
E-post: vuxeninstitutet@narpes.fi
Webbplats: http://www.narpes.fi/vuxeninstitutet
Plats för evenemanget:
Stadshuset Närpes
Finland
Anmäl evenemanget som osakligt