Konferenser, kurser, mässor & seminarier
Sömnens betydelse för välbefinnandet Malin Knip Kom med på en föreläsning kring vad som händer i kroppen under natten när vi sover, hur sömnstörningar kan ta sig uttryck samt hur du med hjälp av egna verktyg kan få en bättre kvalitet på din sömn. Föreläsningen riktar sig till dig som har problem med sömnen och till dig som är intresserad av att lära dig mera om sömnens fascinerande värld. Föreläsningen hör ihop med äldreveckans evenemang på Närpes torg samma dag. Anmäl dig senast 27.9.
Närmaste tidpunkt:
Torsdag 5.10.2017 kl. 13:00 - 14:30
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
https://www.opistopalvelut.fi/narpes/index.php?l=sv
Prisinformation:
10 €
Bilagor:
Sömnens betydelse för välbefinnandet
Arrangör:

Närpes vuxeninstitut
Vasavägen 764
64220 Yttermark
Telefon: 06-2249280
E-post: vuxeninstitutet@narpes.fi
Webbplats: http://www.narpes.fi/vuxeninstitutet
Plats för evenemanget:
Stadshuset Närpes
Finland
Konferenser, kurser, mässor & seminarier
Sömnens betydelse för välbefinnandet Malin Knip Kom med på en föreläsning kring vad som händer i kroppen under natten när vi sover, hur sömnstörningar kan ta sig uttryck samt hur du med hjälp av egna verktyg kan få en bättre kvalitet på din sömn. Föreläsningen riktar sig till dig som har problem med sömnen och till dig som är intresserad av att lära dig mera om sömnens fascinerande värld. Föreläsningen hör ihop med äldreveckans evenemang på Närpes torg samma dag. Anmäl dig senast 27.9.
Närmaste tidpunkt:
Torsdag 5.10.2017 kl. 13:00 - 14:30
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
https://www.opistopalvelut.fi/narpes/index.php?l=sv
Prisinformation:
10 €
Bilagor:
Sömnens betydelse för välbefinnandet
Arrangör:

Närpes vuxeninstitut
Vasavägen 764
64220 Yttermark
Telefon: 06-2249280
E-post: vuxeninstitutet@narpes.fi
Webbplats: http://www.narpes.fi/vuxeninstitutet
Plats för evenemanget:
Stadshuset Närpes
Finland
Konferenser, kurser, mässor & seminarier
Sömnens betydelse för välbefinnandet Malin Knip Kom med på en föreläsning kring vad som händer i kroppen under natten när vi sover, hur sömnstörningar kan ta sig uttryck samt hur du med hjälp av egna verktyg kan få en bättre kvalitet på din sömn. Föreläsningen riktar sig till dig som har problem med sömnen och till dig som är intresserad av att lära dig mera om sömnens fascinerande värld. Föreläsningen hör ihop med äldreveckans evenemang på Närpes torg samma dag. Anmäl dig senast 27.9.
Närmaste tidpunkt:
Torsdag 5.10.2017 kl. 13:00 - 14:30
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
https://www.opistopalvelut.fi/narpes/index.php?l=sv
Prisinformation:
10 €
Bilagor:
Sömnens betydelse för välbefinnandet
Arrangör:

Närpes vuxeninstitut
Vasavägen 764
64220 Yttermark
Telefon: 06-2249280
E-post: vuxeninstitutet@narpes.fi
Webbplats: http://www.narpes.fi/vuxeninstitutet
Plats för evenemanget:
Stadshuset Närpes
Finland
Anmäl evenemanget som osakligt