Konferenser, kurser, mässor & seminarier
Beteendemässiga och psykiska symptom vid demens Mary Andrén-Pada Demens är en av de stora folksjukdomarna vilket leder till olika konsekvenser för individ, närstående och samhälle. Förutom nedsättningar av kognitiva funktioner förekommer även beteendemässiga och psykiska symptom vid demens, BPSD. BPSD beskrivs dels som förändrade beteenden som är belastande för omgivningen (t.ex. aggressivitet, rop
och vandringsbeteende), dels som psykiska symptom som är belastande för individen (t.ex. ångest, depression och hallucinationer). I sådana situationer har vården oftast varit mycket fokuserad på medicinsk behandling. Idag sätter man mer vikt än tidigare vid bakomliggande faktorer och vid andra möjliga vårdmetoder. Föreläsningen ger förslag på hur man kan bemöta och handla vid svåra situationer, som t.ex. när samarbetet inte fungerar mellan individen, de närstående och vårdinrättningen. Anmäl dig senast 21.9.
Närmaste tidpunkt:
Tisdag 26.9.2017 kl. 18:00 - 20:30
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
https://www.opistopalvelut.fi/narpes/index.php?l=sv
Prisinformation:
10 €
Bilagor:
Beteendemässiga och psykiska symptom vid demens
Arrangör:

Närpes vuxeninstitut
Vasavägen 764
64220 Yttermark
Telefon: 06-2249280
E-post: vuxeninstitutet@narpes.fi
Webbplats: http://www.narpes.fi/vuxeninstitutet
Plats för evenemanget:
Närpes stadshus
Finland
Konferenser, kurser, mässor & seminarier
Beteendemässiga och psykiska symptom vid demens Mary Andrén-Pada Demens är en av de stora folksjukdomarna vilket leder till olika konsekvenser för individ, närstående och samhälle. Förutom nedsättningar av kognitiva funktioner förekommer även beteendemässiga och psykiska symptom vid demens, BPSD. BPSD beskrivs dels som förändrade beteenden som är belastande för omgivningen (t.ex. aggressivitet, rop
och vandringsbeteende), dels som psykiska symptom som är belastande för individen (t.ex. ångest, depression och hallucinationer). I sådana situationer har vården oftast varit mycket fokuserad på medicinsk behandling. Idag sätter man mer vikt än tidigare vid bakomliggande faktorer och vid andra möjliga vårdmetoder. Föreläsningen ger förslag på hur man kan bemöta och handla vid svåra situationer, som t.ex. när samarbetet inte fungerar mellan individen, de närstående och vårdinrättningen. Anmäl dig senast 21.9.
Närmaste tidpunkt:
Tisdag 26.9.2017 kl. 18:00 - 20:30
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
https://www.opistopalvelut.fi/narpes/index.php?l=sv
Prisinformation:
10 €
Bilagor:
Beteendemässiga och psykiska symptom vid demens
Arrangör:

Närpes vuxeninstitut
Vasavägen 764
64220 Yttermark
Telefon: 06-2249280
E-post: vuxeninstitutet@narpes.fi
Webbplats: http://www.narpes.fi/vuxeninstitutet
Plats för evenemanget:
Närpes stadshus
Finland
Konferenser, kurser, mässor & seminarier
Beteendemässiga och psykiska symptom vid demens Mary Andrén-Pada Demens är en av de stora folksjukdomarna vilket leder till olika konsekvenser för individ, närstående och samhälle. Förutom nedsättningar av kognitiva funktioner förekommer även beteendemässiga och psykiska symptom vid demens, BPSD. BPSD beskrivs dels som förändrade beteenden som är belastande för omgivningen (t.ex. aggressivitet, rop
och vandringsbeteende), dels som psykiska symptom som är belastande för individen (t.ex. ångest, depression och hallucinationer). I sådana situationer har vården oftast varit mycket fokuserad på medicinsk behandling. Idag sätter man mer vikt än tidigare vid bakomliggande faktorer och vid andra möjliga vårdmetoder. Föreläsningen ger förslag på hur man kan bemöta och handla vid svåra situationer, som t.ex. när samarbetet inte fungerar mellan individen, de närstående och vårdinrättningen. Anmäl dig senast 21.9.
Närmaste tidpunkt:
Tisdag 26.9.2017 kl. 18:00 - 20:30
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
https://www.opistopalvelut.fi/narpes/index.php?l=sv
Prisinformation:
10 €
Bilagor:
Beteendemässiga och psykiska symptom vid demens
Arrangör:

Närpes vuxeninstitut
Vasavägen 764
64220 Yttermark
Telefon: 06-2249280
E-post: vuxeninstitutet@narpes.fi
Webbplats: http://www.narpes.fi/vuxeninstitutet
Plats för evenemanget:
Närpes stadshus
Finland
Anmäl evenemanget som osakligt