Litteratur
Det här läser jag inte för mitt barn! Det här läser jag inte för mitt barn! Censurfall och barnböcker som väckt anstöt Det här läser jag inte för mitt barn! Censurfall och barnböcker som väckt anstöt

Tidvis har barnboksförfattarna med vett och vilja strävat efter att ifrågasätta rådande värderingar och erbjuda barnboksläsarna ett alternativt synsätt. Ofta har dylika böcker råkat ut för fördömande eller till och med censur. I den utställning som sammanställts av Barnboksinstitutet presenteras barnböcker innehållande eldfängt stoff, vilka väckt anstöt från slutet av 1800-talet och fram till våra dagar.
Närmaste tidpunkt:
Torsdag 30.11.2017 kl. 15:00 - 19:00
Övriga tidpunkter:
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Bilagor:
Det här läser jag inte för mitt barn!
Arrangör:
Finlands biblioteksmuseum
Kirjastonkatu 13
65100 Vaasa
E-post: kirjastomuseo@gmail.com
Webbplats: http://www.kirjastomuseo.fi
Plats för evenemanget:
Finlands biblioteksmuseum, Biblioteksgatan 13, Vasa
Vaasa
Finland
Litteratur
Det här läser jag inte för mitt barn! Det här läser jag inte för mitt barn! Censurfall och barnböcker som väckt anstöt Det här läser jag inte för mitt barn! Censurfall och barnböcker som väckt anstöt

Tidvis har barnboksförfattarna med vett och vilja strävat efter att ifrågasätta rådande värderingar och erbjuda barnboksläsarna ett alternativt synsätt. Ofta har dylika böcker råkat ut för fördömande eller till och med censur. I den utställning som sammanställts av Barnboksinstitutet presenteras barnböcker innehållande eldfängt stoff, vilka väckt anstöt från slutet av 1800-talet och fram till våra dagar.
Närmaste tidpunkt:
Torsdag 30.11.2017 kl. 15:00 - 19:00
Övriga tidpunkter:
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Bilagor:
Det här läser jag inte för mitt barn!
Arrangör:
Finlands biblioteksmuseum
Kirjastonkatu 13
65100 Vaasa
E-post: kirjastomuseo@gmail.com
Webbplats: http://www.kirjastomuseo.fi
Plats för evenemanget:
Finlands biblioteksmuseum, Biblioteksgatan 13, Vasa
Vaasa
Finland
Litteratur
Det här läser jag inte för mitt barn! Det här läser jag inte för mitt barn! Censurfall och barnböcker som väckt anstöt Det här läser jag inte för mitt barn! Censurfall och barnböcker som väckt anstöt

Tidvis har barnboksförfattarna med vett och vilja strävat efter att ifrågasätta rådande värderingar och erbjuda barnboksläsarna ett alternativt synsätt. Ofta har dylika böcker råkat ut för fördömande eller till och med censur. I den utställning som sammanställts av Barnboksinstitutet presenteras barnböcker innehållande eldfängt stoff, vilka väckt anstöt från slutet av 1800-talet och fram till våra dagar.
Närmaste tidpunkt:
Torsdag 30.11.2017 kl. 15:00 - 19:00
Övriga tidpunkter:
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Bilagor:
Det här läser jag inte för mitt barn!
Arrangör:
Finlands biblioteksmuseum
Kirjastonkatu 13
65100 Vaasa
E-post: kirjastomuseo@gmail.com
Webbplats: http://www.kirjastomuseo.fi
Plats för evenemanget:
Finlands biblioteksmuseum, Biblioteksgatan 13, Vasa
Vaasa
Finland
Anmäl evenemanget som osakligt