Finland 100
Finland 100 – I regnbågens färger Vasa I regnbågens färger minnescafé vid huvudbiblioteket, evenemangsutrymme Venny, 2 vån, ons 21.6 kl. 17. Vasa stads kultur- och biblioteksväsende samt Vasa stads museer bjuder in till Finland 100 – I regnbågens färger minnescafé vid huvudbiblioteket 21.6.

Minnescafét ingår i projektet Finland 100 – I regnbågens färger, vars syfte är att synliggöra sexuella och könsminoriteters (HBTIQ) historia som en del av det självständiga Finlands historia. I projektet samlas ny kunskap om minoriteternas historia – ny kunskap om vardagen och levnadsöden – och samtidigt lyfts även aktuell konst och kultur ur queer synvinkel fram.

I projektet samlar vi in berättelser, minnen och material om hur det har varit att leva som en HBTIQ-person i Finland förr och idag samt berättelser om olika skeden för HBTIQ-rörelsen. Projektet förverkligas av Seta och Kultur för alla i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. (SLS) och Finska Litteratursällskapet (SKS).

I minnescaféet kan alla fritt och konfidentiellt dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Erfarenheter kan även skrivas ner på webben på SLS webbsidor http://www.sls.fi/sv/projekt/insamling-av-hbtiq-historia och SKS webbsidor http://muistikko.finlit.fi/.

I minnescafét får man ifall man önskar hjälp med att anteckna och förmedla minnen.
Du kan antingen berätta om egna erfarenheter eller om en person som du känner. Minoriteternas rättigheter, tigna problem och glömda erfarenheter är välkomna, liksom även levnadsöden och kärlekshistorier.

Minnescaféer, kamratgrupper och diskussionstillfällen ordnas runtom Finland.

Det minnescafé som förverkligas i Vasa ordnas i huvudbibliotekets evenemangsplats Venny onsdagen 21.6 fr.o.m. kl. 17. Evenemanget är tvåspråkigt och ingen inträdesavgift uppbärs. Kaffeservering.

Välkommen!
Närmaste tidpunkt:
Onsdag 21.6.2017 kl. 17:00 - 19:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
https://www.facebook.com/events/1867337220252274/
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:

Vasa stads kultur- och bibliotekstjänster
PL 235
65100 Vaasa
E-post: kulttuurikeskus@vaasa.fi
Plats för evenemanget:
Huvudbiblioteket, evenemangsutrymme Venny, 2. vån.
Kirjastonkatu 13
65100 Vaasa
Finland 100
Finland 100 – I regnbågens färger Vasa I regnbågens färger minnescafé vid huvudbiblioteket, evenemangsutrymme Venny, 2 vån, ons 21.6 kl. 17. Vasa stads kultur- och biblioteksväsende samt Vasa stads museer bjuder in till Finland 100 – I regnbågens färger minnescafé vid huvudbiblioteket 21.6.

Minnescafét ingår i projektet Finland 100 – I regnbågens färger, vars syfte är att synliggöra sexuella och könsminoriteters (HBTIQ) historia som en del av det självständiga Finlands historia. I projektet samlas ny kunskap om minoriteternas historia – ny kunskap om vardagen och levnadsöden – och samtidigt lyfts även aktuell konst och kultur ur queer synvinkel fram.

I projektet samlar vi in berättelser, minnen och material om hur det har varit att leva som en HBTIQ-person i Finland förr och idag samt berättelser om olika skeden för HBTIQ-rörelsen. Projektet förverkligas av Seta och Kultur för alla i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. (SLS) och Finska Litteratursällskapet (SKS).

I minnescaféet kan alla fritt och konfidentiellt dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Erfarenheter kan även skrivas ner på webben på SLS webbsidor http://www.sls.fi/sv/projekt/insamling-av-hbtiq-historia och SKS webbsidor http://muistikko.finlit.fi/.

I minnescafét får man ifall man önskar hjälp med att anteckna och förmedla minnen.
Du kan antingen berätta om egna erfarenheter eller om en person som du känner. Minoriteternas rättigheter, tigna problem och glömda erfarenheter är välkomna, liksom även levnadsöden och kärlekshistorier.

Minnescaféer, kamratgrupper och diskussionstillfällen ordnas runtom Finland.

Det minnescafé som förverkligas i Vasa ordnas i huvudbibliotekets evenemangsplats Venny onsdagen 21.6 fr.o.m. kl. 17. Evenemanget är tvåspråkigt och ingen inträdesavgift uppbärs. Kaffeservering.

Välkommen!
Närmaste tidpunkt:
Onsdag 21.6.2017 kl. 17:00 - 19:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
https://www.facebook.com/events/1867337220252274/
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:

Vasa stads kultur- och bibliotekstjänster
PL 235
65100 Vaasa
E-post: kulttuurikeskus@vaasa.fi
Plats för evenemanget:
Huvudbiblioteket, evenemangsutrymme Venny, 2. vån.
Kirjastonkatu 13
65100 Vaasa
Finland 100
Finland 100 – I regnbågens färger Vasa I regnbågens färger minnescafé vid huvudbiblioteket, evenemangsutrymme Venny, 2 vån, ons 21.6 kl. 17. Vasa stads kultur- och biblioteksväsende samt Vasa stads museer bjuder in till Finland 100 – I regnbågens färger minnescafé vid huvudbiblioteket 21.6.

Minnescafét ingår i projektet Finland 100 – I regnbågens färger, vars syfte är att synliggöra sexuella och könsminoriteters (HBTIQ) historia som en del av det självständiga Finlands historia. I projektet samlas ny kunskap om minoriteternas historia – ny kunskap om vardagen och levnadsöden – och samtidigt lyfts även aktuell konst och kultur ur queer synvinkel fram.

I projektet samlar vi in berättelser, minnen och material om hur det har varit att leva som en HBTIQ-person i Finland förr och idag samt berättelser om olika skeden för HBTIQ-rörelsen. Projektet förverkligas av Seta och Kultur för alla i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. (SLS) och Finska Litteratursällskapet (SKS).

I minnescaféet kan alla fritt och konfidentiellt dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Erfarenheter kan även skrivas ner på webben på SLS webbsidor http://www.sls.fi/sv/projekt/insamling-av-hbtiq-historia och SKS webbsidor http://muistikko.finlit.fi/.

I minnescafét får man ifall man önskar hjälp med att anteckna och förmedla minnen.
Du kan antingen berätta om egna erfarenheter eller om en person som du känner. Minoriteternas rättigheter, tigna problem och glömda erfarenheter är välkomna, liksom även levnadsöden och kärlekshistorier.

Minnescaféer, kamratgrupper och diskussionstillfällen ordnas runtom Finland.

Det minnescafé som förverkligas i Vasa ordnas i huvudbibliotekets evenemangsplats Venny onsdagen 21.6 fr.o.m. kl. 17. Evenemanget är tvåspråkigt och ingen inträdesavgift uppbärs. Kaffeservering.

Välkommen!
Närmaste tidpunkt:
Onsdag 21.6.2017 kl. 17:00 - 19:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
https://www.facebook.com/events/1867337220252274/
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:

Vasa stads kultur- och bibliotekstjänster
PL 235
65100 Vaasa
E-post: kulttuurikeskus@vaasa.fi
Plats för evenemanget:
Huvudbiblioteket, evenemangsutrymme Venny, 2. vån.
Kirjastonkatu 13
65100 Vaasa
Anmäl evenemanget som osakligt