Musei- & hembygdsverksamhet
Musik
Övriga evenemang
Karlebynejdens Svenska dagenfest Karlebynejdens Svenska dagenfest Festen ordnas i Gillestugan, Nedervetil.
Mera info senare!
Närmaste tidpunkt:
Måndag 6.11.2017 kl. 18:00 - 20:00
Övriga tidpunkter:
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:

Kronoby kommun
Säbråvägen 2
68500 Kronoby
Telefon: 040-8679739
E-post: hanna.lindholm@kronoby.fi
Webbplats: http://www.kronoby.fi
Plats för evenemanget:
Gillestugan
Gillestugvägen 29
68410 Kronoby
Musei- & hembygdsverksamhet
Musik
Övriga evenemang
Karlebynejdens Svenska dagenfest Karlebynejdens Svenska dagenfest Festen ordnas i Gillestugan, Nedervetil.
Mera info senare!
Närmaste tidpunkt:
Måndag 6.11.2017 kl. 18:00 - 20:00
Övriga tidpunkter:
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:

Kronoby kommun
Säbråvägen 2
68500 Kronoby
Telefon: 040-8679739
E-post: hanna.lindholm@kronoby.fi
Webbplats: http://www.kronoby.fi
Plats för evenemanget:
Gillestugan
Gillestugvägen 29
68410 Kronoby
Musei- & hembygdsverksamhet
Musik
Övriga evenemang
Karlebynejdens Svenska dagenfest Karlebynejdens Svenska dagenfest Festen ordnas i Gillestugan, Nedervetil.
Mera info senare!
Närmaste tidpunkt:
Måndag 6.11.2017 kl. 18:00 - 20:00
Övriga tidpunkter:
Prisinformation:
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:

Kronoby kommun
Säbråvägen 2
68500 Kronoby
Telefon: 040-8679739
E-post: hanna.lindholm@kronoby.fi
Webbplats: http://www.kronoby.fi
Plats för evenemanget:
Gillestugan
Gillestugvägen 29
68410 Kronoby
Anmäl evenemanget som osakligt